Poliklinika Anima Plus

Saveti

Da li nam kućni ljubimac može biti kompenzacija za osećaj usamljenosti

Zašto je važno da poštujemo tuđe granice?

Adolescenti i problemi sa kojima se sreću

Rodna disforija, transrodnost i psihoterapija

Zašto nije dobro davati savete klijentima u toku psihoterapije?

Anoreksija: standard lepote ili iskrivljena slika tela

FOMO – Strah od propuštanja: Šta se dešava kada nisam online?

Suicidalnost i suicidalno ponašanje: faktori rizika, rano prepoznavanje i prevencija

Značaj samopouzdanja za psihološku dobrobit

Znakovi toksičnog partnerskog odnosa

Tamo gde osmeh prestaje

Psihološka priprema dece na početku školske godine

Brakovi u izlogu i iza paravana

Zašto je bitno da sebi dopustimo ranjivost

Psihološki uzroci i posledice gojaznosti

Iza maske psihopata

Virus i mi

Hiperkinetički poremećaj

Porodična dinamika shizofrenog pacijenta

Psihoanalitička psihoterapija adolescenata

Psihoterapija kao način očuvanja dobrog mentalnog zdravlja

Mentalno zdravlje kao osnova kvalitetnog, smislenog i ispunjenog života

Strah od ljubavi u savremenom društvu

Načini za upravljanje nagonom za pićem tokom praznika za ljude koji imaju problematičnu upotrebu / zavisnost od alkohola

Ljubomora: kad osećamo da nam neko sreću kvari

Depresija: hladno odsustvo osećanja

Samopouzdanje kod dece – postolje razvoja zrele ličnosti

Trauma: od povrede do oporavka

Bračne krize

Suočenje sa bazičnom ulogom – put do sebe

Razvod kao rizičan faktor razvoja deteta

Partnerski odnos sa osobom sa narcističkim poremećajem ličnosti

Napad panike kao rezultat življenja u strahu

Žene – žrtve nasilja

Šizofrenija: simptomi, rano otkrivanje, prevencija i lečenje

Školska fobija: simptomi, psihodinamika i način prevazilaženja

Terapija kao proba kostima za život: porodica u krizi