Poliklinika Anima Plus

Naše usluge

Usluge

Psihoterapija

Psihoterapija predstavlja proces koji se odvija između terapeuta i pacijenta ili grupe pacijenata, i sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja ili eliminacije simptoma mentalnih bolesti.

Psihoterapija je proces samospoznaje, otkrivanja vlastitih ograničenja i potencijala, nesvesnih sadržaja koji nas ometaju da budemo najbolja verzija sebe. Istovremeno to je proces unapređivanja organizacije i kvaliteta življenja i podsticanje rasta i razvoja na ličnom, porodičnom, profesionalnom planu.

 • Psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija
 • Grupna analitička psihoterapija
 • Partnerska-bračna psihoterapija
 • REBT psihoterapija
 • Porodična psihoterapija
 • Geštalt terapija
 • Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija
 • Online psihoterapija i savetovanje

Pod psihoanalizom i psihoanalitičkom psihoterapijom podrazumevamo pihološko lečenje koje se zasniva na uspostavljanju specifičnog odnosa između pacijenta i terapeuta u posebnim okolnostima ili terapijskoj situaciji. Osnovu svih dinamičkih zbivanja tokom trajanja terapijskog procesa čine sposobnost terapeuta i mogućnost pacijenta da upozna dinamiku fenomena koji se pojavljuju u tom odnosu sve vreme trajanja terapijskog procesa, i ima bitnu važnost. Pacijent je osoba koja ima određene smetnje, stanje, poremećaj ili bolest, a terapeut, je obučen za pružanje psihološk pomoći u njihovom lečenju. I pacijent i terapeut su u ovoj interakciji i učesnici i posmatrači zbivanja koja teku, dok se ona zasniva na uzajamnom poverenju i dobija podticaje iz elemenata regresivnog i progresivnog u psihoterapijskom procesu.

Psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija su uzročni oblici lečenja, poseduju definisana pravila i zakonitosti, metodologiju i tehniku primene, primenjuju se saobrazno postavljenim ciljevima i za određene psihičke poremećaje nastale na osnovu intrapsihičkih konflikata ili, pak, razvojnih deficit. Ciljevi se ne odnose toliko na smanjenje ili otklanjanje simptoma pacijenata, koliko na istraživanju i eliminisanju uzroka koji ih stvaraju. Stoga se psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija ne zasnivaju na striktnom usmeravanju pacijenata. Terapeut se ne upušta ni u kakav oblik direktnog sugerisanja i izbegavanja bilo kakvo izricanje mišljenja, podsticanje, davanje saveta ili aktivnog mešanja u život obolelog. Umesto toga on psihološki tumači iskaze i smetnje koje oboleli saopštava tokom terapijskog procesa, kao i odnos koji se stvorio i stalno stvara između pacijenta i terapeuta. S obzirom na ove karakteristike psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija smatraju se dubinskim oblicima lečenja, onim koji dovode do restrukturisanja psihičkih procesa koji treba da postanu skladniji i konstruktivniji.

I psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija su naučni metodi lečenja, pošto je predmet njihove pažnje čovek i ljudski odnos u celosti, a taj proces je deo medicinskih i društvenih nauka.

Istorijski razvoj psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije, duži od jednog veka, darovao je niz novena. Raznovrsnost i bogatstvo savremenog psihoanalitičkog mišljenja, teorijskog i tehničkog, proizveli su mnoštvo kliničkih modifikacija koje se mogu primeniti na širok spektar pacijenata i problema.

Grupna analitička psihoterapija je oblik lečenja pojedinaca u grupi, sa ciljem da se psotigne promena njihovog neprilagođenog ponašanja. Grupu sastavlja i void edukovani grupni psihoterapeut. Naglasak terapije je usmeren na pomoć pojedincu, a sama grupa predstavlja jedan od glavnih terapijskih činilaca. Aktivnosti u grupi su usmerene isključivo na verbalnu razmenu, za razliku od grupnih okupacionih terapija i grupnih terapijskih aktivnosti koje koriste pokret i dodir. Analitički orijentisane grupne psihoterapije pored osnovnih elemenata psihoanalitičke tehnike: analize otpora, transfera uvida i prorade, koriste terapijske potencijale grupne situacije. Oblik verbalne komunikacije na grupi je nestrukturisana slobodno lebdeća diskusija, ekvivalent slobodnih asocijacija u psihoanalizi, a sadržaji izneti na grupi, kao i interakcije između članova grupe, stalno se podvrgavaju analizi, uzimajući u obzir i njihovo latentno, nesvesno značenje. Cilj terapije nije samo u postizanju simptomatskog poboljšanja kroz ventilaciju i razumevanje, već u postizanju promena u strukturi ličnosti, na osnovu prorade nesvesnih konflikata i pomeranju naglaska sa odigravanja na verbalnu komunikaciju. Indikacije za grupnu psihoanalitičku psihoterapiju:
 • očigledni problemi u interpersonalnoj sferi (povučenost, stidljivost, usamljenost, strah od intimnosti, nemogućnost da se deli terapeut, kompetitivnost, zavisnost, strah od autoriteta),
 • neurotične smetnje: fobije, strahovi, depresivna stanja, trauma,
 • psihosomatska oboljenja,
 • poremećaj prilagođavanja,
 • smanjenje radne efikasnosti,
 • nezadovoljstvo ličnim i porodičnim životom.

S velikim uspehom pomaže parovima u sagledavanju problema iz jedne drugačije perspektive. Delotvorna je u osnaživanju partnerske relacije, sticanju boljeg razumevanja partnera kao i shvatanju sopstvene uloge u datom odnosu uz osvešćivanje načina na koje doživljavamo svog partnera/partnerku. Ne samo da osnažuje partnere individualno i redefiniše postojeće disfunkcionalne odnose, već daje i novu perspektivu u daljem životu koji suštinski dobija na kvalitetu. U okviru partnerske psihoterapije postoji i predbračno savetovanje koje može pomoći parovima da dublje razumeju jedno drugo i sagledaju međusobne razlike pre ulaska u brak.

Indikativna je kada postoje sledeće teškoće:

 • Problemi u komunikaciji, učestale svađe;
 • Visoko konfliktan partnerski odnos;
 • Emocionalno udaljavanje, gubitak bliskosti i intimnosti;
 • Seksualne teškoće;
 • Neslaganja oko vaspitanja i odgajanja dece;
 • Hronična ljubomora;
 • Neverstvo;
 • Razvod;
 • Nasilje u partnerskom odnosu (fizičko, verbalno, seksualno);
 • Obrasci ulaženja u destruktivne i nefunkcionalne odnose;
 • Teškoće povezane sa emocionalnom bliskošću (nepoverenje, strah od odbijanja, intimnosti, izražavanja ličnih potreba u vezi, usamljenosti, razvijanje zavisničkog odnosa sa partnerom).

 

Donošenje odluke o odlasku na partnersku psihoterapiju može biti teško. Ako ste u problematičnoj vezi, međutim, traženje pomoći je efikasnije od ignorisanja vaših problema ili nadanja da će oni sami od sebe nestati ili se popraviti. Ponekad je najteže učiniti prvi korak priznanjem da vezi treba pomoć ali samo na taj način možemo izgraditi stabilniji odnos ili ga napustiti ukoliko je veza disfunkcionalna, nezdrava i bez kapaciteta za promenu. Da bi partneri izgradili kvalitetan i zadovoljavajući odnos treba da ga dožive kao nešto što se visoko kotira na listi njihovih prioriteta. Veće zadovoljstvo životom, lično postignuće i ekspanzija svesti samo su neki od benefita partnerske/bračne psihoterapije.

REBT (Racionalno Emotivno Bihevioralna Terapija) je popularan kognitivno-bihejvioralni pristup koji se fokusira na sadašnjost, pomažući klijentima da shvate kako nezdrave misli i uverenja stvaraju emocionalne probleme, što dalje dovodi do nezdravih ponašanja koja ometaju trenutne životne ciljeve.

Osnovna premisa REBT-a je da ljudi imaju izbor kako će reagovati na nepovoljne životne događaje, bilo zdravim ili nezdravim emocijama. Nezdrave emocije proističu iz načina na koji ljudi konstruišu svoj pogled na svet, sebe i druge, kroz svoja uverenja i filozofije. Ako su uverenja osobe rigidna i iracionalna, njene reakcije su uglavnom samoosujećujuće i destruktivne.

REBT se usredsređuje na identifikaciju i preispitivanje samosabotirajućih uverenja osobe, zamenjujući ih racionalnim uverenjima koja vode ka boljim kognitivnim, emocionalnim i bihejvioralnim rezultatima. Usvajanje racionalnih uverenja pomaže u eliminisanju simptoma i doprinosi kvalitetnijem životu. Terapijski proces uključuje mnoge kognitivne, emotivne i bihejvioralne metode, sa aktivnim učešćem klijenta u seansama i između seansi, što povećava efikasnost ovog metoda.

REBT je široko primenjivan pristup koji se koristi za lični razvoj, preventivne svrhe, kao i tretman kliničkih i subkliničkih problema. Pomaže u usvajanju bezuslovnog prihvatanja sebe i drugih, razvoju racionalnog razmišljanja, adekvatnog osećanja i ponašanja, povećanju tolerancije na stres i diskomfor. Efikasna je u tretmanu problema kao što su: panični napadi, anksiozni poremećaji, depresija, bes, osećaj krivice, prokrastinacija, nedostatak asertivnosti, zavisnosti, partnerski problemi, fobije, opsesivno-kompulsivni poremećaji, poremećaji ličnosti, posttraumatski stresni poremećaji i mnogi drugi.

Ukratko, REBT psihoterapija je efikasan, struktuiran pristup, usmeren na konkretne ciljeve, sa merljivim efektima. Efikasnost REBT-a je empirijski potvrđena

Sistemska porodična psihoterapija je pristup psihološkom savetovanju koji se fokusira na poboljšanje komunikacije, rešavanje konflikata i jačanje porodičnih odnosa. Ovaj sistemski pristup uključuje sve članove porodice u proces terapije i može se koristiti za rešavanje različitih problema kao što su bračni konflikti, problemi sa decom, stres i emocionalne poteškoće.

Cilj porodične terapije je promena u sistemu porodičnog funkcionisanja, gde članovi porodice uče kako da bolje razumeju jedni druge i efikasnije se nose sa izazovima. Terapija može biti korisna u situacijama kao što su depresija, anksioznost, poremećaji ishrane, problemi sa zavisnošću i razvojni problemi porodice.

Porodična terapija se zasniva na ideji da promena kod jednog člana porodice utiče na celokupni porodični sistem. Promene u terapiji se odvijaju na dva nivoa: promena prvog i drugog reda. Promena prvog reda podrazumeva smanjenje simptoma kod jednog člana, dok promena drugog reda ukazuje na nestanak simptoma bez uticaja na druge članove porodice, zahvaljujući promenama u porodičnoj strukturi.

Porodična terapija se koristi u različitim situacijama, uključujući rad sa parovima, adolescentima, porodicama u razvodu i porodicama sa članovima koji prolaze kroz traumatska iskustva. Terapija pomaže članovima porodice da izraze svoje misli i osećanja, razumeju tuđa iskustva i unaprede međusobnu komunikaciju.

Ključni elementi uspešne porodične terapije uključuju motivaciju za promenu, redovno prisustvovanje seansama i ispunjavanje terapijskih zadataka. Rad sa stručnjacima iz oblasti sistemske porodične terapije može vam pomoći da izgradite stabilnije i srećnije porodične odnose.

Geštalt terapija je pravac u psihoterapiji čiji je osnivač Fric Perls. Geštalt terapija je vrsta eklektičkog pravca koji kombinuje, pored psihoanalize, Levinovu teoriju polja, Rajhijansku telesnu terapiju, psihodramu Morena, egzistencijalizam, igranje uloga, grupnu dinamiku, istočnjačku filozofiju, semantiku i dr.

Osnovna postavka Geštalt terapije je da je čovek potpuno odgovoran za svoje izbore i sam određuje svoju egzistenciju. Organizam se tretira kao jedinstvena i nedeljiva celina (nemačka reč geštalt znači celina, jedinstvo koje se ne može deliti). Svaki faktor koji utiče na ponašanje, po geštaltu, prisutan je ovde i sada, negde u polju „organizam- okolina“. Cilj geštalt terapije je povećanje ljudskih potencijala kroz proces integracije. Kroz Geštalt terapiju pacijent sprovodi što više svoju terapiju, a terapeut je samo posmatrač, komentator ili povremeni vodič kroz proces izlečenja. Putem Geštalt terapije, osoba napušta težnju za kontrolom i dozvoljava da situacija upravlja njenim akcijama. Terapeut pomaže da osoba sebe prihvati onakvu kakva jeste i da sebe može da promeni jedino ako nauči da bude potpuno svesna onoga što doživljava (to podrazumeva potpuni psihički, telesni i emotivni doživljaj i uključuje sva čula).

Znači da je geštalt terapeut aktivan da bi pacijent naučio da koristi sve svoje senzomotorne sposobnosti (Perls kaže: „čovek mora da izgubi razum da bi došao do čula. Potebno je gledati umesto buljiti, slušati umesto čuti“.) Jedina mogućnost promene ponašanja nalazi se u svesti o onome što radimo koristeći senzorne, motorne i intelektualne sposobnosti. Terapija se počinje od očiglednog, onog što se sada dešava.

Geštalt terapija je veoma moćna psihoterapija koje svojim svestranim i, pre svega, humanim pristupom čoveku, uspeva da pomogne u izlečenju mnogih psihičkih problema.

Tokom poslednjih godina sve je više terapeuta koji svoju orijentaciju opisuju kao kognitivno-bihejvioralnu, bez obzira da li u svom radu više koriste kognitivni ili bihejvioralni model psihopatologije, odnosno kognitivne ili bihejvioralne tehnike.

Bihejvioralna terapija bi se mogla bliže odrediti kao niz tehnika i postupaka koje se zasnivaju na pretpostavci da je psihički poremećaj posledica pogrešno naučenog ponašanja, zbog čega je glavni cilj lečenja da takvo ponašanje iščezne. Jednostavnije rečeno, bihejvioralna terapija se bavi menjanjem ponašanja u cilju boljeg zdravlja. Bihejvioralna terapija se zasniva na bihejvioralnom modelu psihopatologije koji određuje da se može lečiti samo ono što je moguće meriti ili objektivno pokazati, istovremeno odbacujući nagađanja i pretpostavke koje se ne mogu dokazati. Bihejvioralna terapija ima jaku naučnu podlogu u eksperimentalnoj psihologiji, što joj omogućava da planira lečenje, kao i da predviđa i meri njegov ishod, bez isključivog oslanjanja na kliničko iskustvo i utisak.

Često se smatra da je bihejvioralna terapija samo teorija učenja koja je primenjena u praksi, čime je ovakvo određenje bihejvioralne terapije pojednostavljeno i suviše je široko, jer obuhvata i druge psihoterapijske pravce, na primer kognitivnu terapiju.

Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija je uspešna u lečenju depresije, anksioznih poremećaja, socijalne anksioznosti, generalizovane anksioznosti, specifičnih fobija, hipohondrije, opsesivno-kompulsivnog poremećaja, postrumatskog stresnog poremećaja, ljubomore, nekontrolisanog besa, poremećaja ponašanja kod dece i adolescenata, problemi u partnerskim odnosima, bolesti zavisnosti.

Komunikacija na daljinu između terapeuta i klijenta nije nov koncept. Sigmund Frojd je često koristio pisma za komunikaciju sa svojim pacijentima. Porast dostupnosti zdravstvene zaštite putem interneta doveo je do sve veće praktične primenljivosti i on-line psihoterapije.

On-line psihoterapija i savetovanje obavljaju se putem razgovora telefonom, korišćenjem nekog od internet alata sa video pozivom (viber, skype, zoom). Vrlo je pogodna za osobe koje iz objektivnih razloga ne mogu da prisustvuju seasni uživo (prostorna udaljenost, život u područjima gde nema dostupnih terapeuta i gde je pristup uslugama mentalnog zdravlja ograničen, ljudi koji se osećaju nelagodno prilikom kontakata uživo licem u lice, pandemije).

Odnos poverenja između terapeuta i klijenta može se formirati i putem interneta a rezultati pokazuju da ovakav vid komunikacije može biti efektivan u otklanjanju mnogih psiholoških problema. On-line psihoterapija je pogodna, ekonomična, fleksibilna, pristupačna i jednako efikasna alternativa tradicionalnoj psihoterapiji. Lakoća i pogodnost zakazivanja termina i razgovor s terapeutom iz  privatnosti vlastitog doma, ma gde klijent bio, ogroman je užitak za korisnika usluga, od kojih mnogi možda prvi put traže terapiju.

Ovaj vid terapije donosi i veliku uštedu u vremenu.

Pod psihoanalizom i psihoanalitičkom psihoterapijom podrazumevamo pihološko lečenje koje se zasniva na uspostavljanju specifičnog odnosa između pacijenta i terapeuta u posebnim okolnostima ili terapijskoj situaciji. Osnovu svih dinamičkih zbivanja tokom trajanja terapijskog procesa čine sposobnost terapeuta i mogućnost pacijenta da upozna dinamiku fenomena koji se pojavljuju u tom odnosu sve vreme trajanja terapijskog procesa, i ima bitnu važnost. Pacijent je osoba koja ima određene smetnje, stanje, poremećaj ili bolest, a terapeut, je obučen za pružanje psihološk pomoći u njihovom lečenju. I pacijent i terapeut su u ovoj interakciji i učesnici i posmatrači zbivanja koja teku, dok se ona zasniva na uzajamnom poverenju i dobija podticaje iz elemenata regresivnog i progresivnog u psihoterapijskom procesu.

Psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija su uzročni oblici lečenja, poseduju definisana pravila i zakonitosti, metodologiju i tehniku primene, primenjuju se saobrazno postavljenim ciljevima i za određene psihičke poremećaje nastale na osnovu intrapsihičkih konflikata ili, pak, razvojnih deficit. Ciljevi se ne odnose toliko na smanjenje ili otklanjanje simptoma pacijenata, koliko na istraživanju i eliminisanju uzroka koji ih stvaraju. Stoga se psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija ne zasnivaju na striktnom usmeravanju pacijenata. Terapeut se ne upušta ni u kakav oblik direktnog sugerisanja i izbegavanja bilo kakvo izricanje mišljenja, podsticanje, davanje saveta ili aktivnog mešanja u život obolelog. Umesto toga on psihološki tumači iskaze i smetnje koje oboleli saopštava tokom terapijskog procesa, kao i odnos koji se stvorio i stalno stvara između pacijenta i terapeuta. S obzirom na ove karakteristike psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija smatraju se dubinskim oblicima lečenja, onim koji dovode do restrukturisanja psihičkih procesa koji treba da postanu skladniji i konstruktivniji.

I psihoanaliza i psihoanalitička psihoterapija su naučni metodi lečenja, pošto je predmet njihove pažnje čovek i ljudski odnos u celosti, a taj proces je deo medicinskih i društvenih nauka.

Istorijski razvoj psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije, duži od jednog veka, darovao je niz novena. Raznovrsnost i bogatstvo savremenog psihoanalitičkog mišljenja, teorijskog i tehničkog, proizveli su mnoštvo kliničkih modifikacija koje se mogu primeniti na širok spektar pacijenata i problema.

Grupna analitička psihoterapija je oblik lečenja pojedinaca u grupi, sa ciljem da se psotigne promena njihovog neprilagođenog ponašanja. Grupu sastavlja i void edukovani grupni psihoterapeut. Naglasak terapije je usmeren na pomoć pojedincu, a sama grupa predstavlja jedan od glavnih terapijskih činilaca. Aktivnosti u grupi su usmerene isključivo na verbalnu razmenu, za razliku od grupnih okupacionih terapija i grupnih terapijskih aktivnosti koje koriste pokret i dodir. Analitički orijentisane grupne psihoterapije pored osnovnih elemenata psihoanalitičke tehnike: analize otpora, transfera uvida i prorade, koriste terapijske potencijale grupne situacije. Oblik verbalne komunikacije na grupi je nestrukturisana slobodno lebdeća diskusija, ekvivalent slobodnih asocijacija u psihoanalizi, a sadržaji izneti na grupi, kao i interakcije između članova grupe, stalno se podvrgavaju analizi, uzimajući u obzir i njihovo latentno, nesvesno značenje. Cilj terapije nije samo u postizanju simptomatskog poboljšanja kroz ventilaciju i razumevanje, već u postizanju promena u strukturi ličnosti, na osnovu prorade nesvesnih konflikata i pomeranju naglaska sa odigravanja na verbalnu komunikaciju. Indikacije za grupnu psihoanalitičku psihoterapiju:
 • očigledni problemi u interpersonalnoj sferi (povučenost, stidljivost, usamljenost, strah od intimnosti, nemogućnost da se deli terapeut, kompetitivnost, zavisnost, strah od autoriteta),
 • neurotične smetnje: fobije, strahovi, depresivna stanja, trauma,
 • psihosomatska oboljenja,
 • poremećaj prilagođavanja,
 • smanjenje radne efikasnosti,
 • nezadovoljstvo ličnim i porodičnim životom.

S velikim uspehom pomaže parovima u sagledavanju problema iz jedne drugačije perspektive. Delotvorna je u osnaživanju partnerske relacije, sticanju boljeg razumevanja partnera kao i shvatanju sopstvene uloge u datom odnosu uz osvešćivanje načina na koje doživljavamo svog partnera/partnerku. Ne samo da osnažuje partnere individualno i redefiniše postojeće disfunkcionalne odnose, već daje i novu perspektivu u daljem životu koji suštinski dobija na kvalitetu. U okviru partnerske psihoterapije postoji i predbračno savetovanje koje može pomoći parovima da dublje razumeju jedno drugo i sagledaju međusobne razlike pre ulaska u brak.

Indikativna je kada postoje sledeće teškoće:

 • Problemi u komunikaciji, učestale svađe;
 • Visoko konfliktan partnerski odnos;
 • Emocionalno udaljavanje, gubitak bliskosti i intimnosti;
 • Seksualne teškoće;
 • Neslaganja oko vaspitanja i odgajanja dece;
 • Hronična ljubomora;
 • Neverstvo;
 • Razvod;
 • Nasilje u partnerskom odnosu (fizičko, verbalno, seksualno);
 • Obrasci ulaženja u destruktivne i nefunkcionalne odnose;
 • Teškoće povezane sa emocionalnom bliskošću (nepoverenje, strah od odbijanja, intimnosti, izražavanja ličnih potreba u vezi, usamljenosti, razvijanje zavisničkog odnosa sa partnerom).

 

Donošenje odluke o odlasku na partnersku psihoterapiju može biti teško. Ako ste u problematičnoj vezi, međutim, traženje pomoći je efikasnije od ignorisanja vaših problema ili nadanja da će oni sami od sebe nestati ili se popraviti. Ponekad je najteže učiniti prvi korak priznanjem da vezi treba pomoć ali samo na taj način možemo izgraditi stabilniji odnos ili ga napustiti ukoliko je veza disfunkcionalna, nezdrava i bez kapaciteta za promenu. Da bi partneri izgradili kvalitetan i zadovoljavajući odnos treba da ga dožive kao nešto što se visoko kotira na listi njihovih prioriteta. Veće zadovoljstvo životom, lično postignuće i ekspanzija svesti samo su neki od benefita partnerske/bračne psihoterapije.

REBT (Racionalno Emotivno Bihevioralna Terapija) je popularan kognitivno-bihejvioralni pristup koji se fokusira na sadašnjost, pomažući klijentima da shvate kako nezdrave misli i uverenja stvaraju emocionalne probleme, što dalje dovodi do nezdravih ponašanja koja ometaju trenutne životne ciljeve.

Osnovna premisa REBT-a je da ljudi imaju izbor kako će reagovati na nepovoljne životne događaje, bilo zdravim ili nezdravim emocijama. Nezdrave emocije proističu iz načina na koji ljudi konstruišu svoj pogled na svet, sebe i druge, kroz svoja uverenja i filozofije. Ako su uverenja osobe rigidna i iracionalna, njene reakcije su uglavnom samoosujećujuće i destruktivne.

REBT se usredsređuje na identifikaciju i preispitivanje samosabotirajućih uverenja osobe, zamenjujući ih racionalnim uverenjima koja vode ka boljim kognitivnim, emocionalnim i bihejvioralnim rezultatima. Usvajanje racionalnih uverenja pomaže u eliminisanju simptoma i doprinosi kvalitetnijem životu. Terapijski proces uključuje mnoge kognitivne, emotivne i bihejvioralne metode, sa aktivnim učešćem klijenta u seansama i između seansi, što povećava efikasnost ovog metoda.

REBT je široko primenjivan pristup koji se koristi za lični razvoj, preventivne svrhe, kao i tretman kliničkih i subkliničkih problema. Pomaže u usvajanju bezuslovnog prihvatanja sebe i drugih, razvoju racionalnog razmišljanja, adekvatnog osećanja i ponašanja, povećanju tolerancije na stres i diskomfor. Efikasna je u tretmanu problema kao što su: panični napadi, anksiozni poremećaji, depresija, bes, osećaj krivice, prokrastinacija, nedostatak asertivnosti, zavisnosti, partnerski problemi, fobije, opsesivno-kompulsivni poremećaji, poremećaji ličnosti, posttraumatski stresni poremećaji i mnogi drugi.

Ukratko, REBT psihoterapija je efikasan, struktuiran pristup, usmeren na konkretne ciljeve, sa merljivim efektima. Efikasnost REBT-a je empirijski potvrđena

Sistemska porodična psihoterapija je pristup psihološkom savetovanju koji se fokusira na poboljšanje komunikacije, rešavanje konflikata i jačanje porodičnih odnosa. Ovaj sistemski pristup uključuje sve članove porodice u proces terapije i može se koristiti za rešavanje različitih problema kao što su bračni konflikti, problemi sa decom, stres i emocionalne poteškoće.

Cilj porodične terapije je promena u sistemu porodičnog funkcionisanja, gde članovi porodice uče kako da bolje razumeju jedni druge i efikasnije se nose sa izazovima. Terapija može biti korisna u situacijama kao što su depresija, anksioznost, poremećaji ishrane, problemi sa zavisnošću i razvojni problemi porodice.

Porodična terapija se zasniva na ideji da promena kod jednog člana porodice utiče na celokupni porodični sistem. Promene u terapiji se odvijaju na dva nivoa: promena prvog i drugog reda. Promena prvog reda podrazumeva smanjenje simptoma kod jednog člana, dok promena drugog reda ukazuje na nestanak simptoma bez uticaja na druge članove porodice, zahvaljujući promenama u porodičnoj strukturi.

Porodična terapija se koristi u različitim situacijama, uključujući rad sa parovima, adolescentima, porodicama u razvodu i porodicama sa članovima koji prolaze kroz traumatska iskustva. Terapija pomaže članovima porodice da izraze svoje misli i osećanja, razumeju tuđa iskustva i unaprede međusobnu komunikaciju.

Ključni elementi uspešne porodične terapije uključuju motivaciju za promenu, redovno prisustvovanje seansama i ispunjavanje terapijskih zadataka. Rad sa stručnjacima iz oblasti sistemske porodične terapije može vam pomoći da izgradite stabilnije i srećnije porodične odnose.

Geštalt terapija je pravac u psihoterapiji čiji je osnivač Fric Perls. Geštalt terapija je vrsta eklektičkog pravca koji kombinuje, pored psihoanalize, Levinovu teoriju polja, Rajhijansku telesnu terapiju, psihodramu Morena, egzistencijalizam, igranje uloga, grupnu dinamiku, istočnjačku filozofiju, semantiku i dr.

Osnovna postavka Geštalt terapije je da je čovek potpuno odgovoran za svoje izbore i sam određuje svoju egzistenciju. Organizam se tretira kao jedinstvena i nedeljiva celina (nemačka reč geštalt znači celina, jedinstvo koje se ne može deliti). Svaki faktor koji utiče na ponašanje, po geštaltu, prisutan je ovde i sada, negde u polju „organizam- okolina“. Cilj geštalt terapije je povećanje ljudskih potencijala kroz proces integracije. Kroz Geštalt terapiju pacijent sprovodi što više svoju terapiju, a terapeut je samo posmatrač, komentator ili povremeni vodič kroz proces izlečenja. Putem Geštalt terapije, osoba napušta težnju za kontrolom i dozvoljava da situacija upravlja njenim akcijama. Terapeut pomaže da osoba sebe prihvati onakvu kakva jeste i da sebe može da promeni jedino ako nauči da bude potpuno svesna onoga što doživljava (to podrazumeva potpuni psihički, telesni i emotivni doživljaj i uključuje sva čula).

Znači da je geštalt terapeut aktivan da bi pacijent naučio da koristi sve svoje senzomotorne sposobnosti (Perls kaže: „čovek mora da izgubi razum da bi došao do čula. Potebno je gledati umesto buljiti, slušati umesto čuti“.) Jedina mogućnost promene ponašanja nalazi se u svesti o onome što radimo koristeći senzorne, motorne i intelektualne sposobnosti. Terapija se počinje od očiglednog, onog što se sada dešava.

Geštalt terapija je veoma moćna psihoterapija koje svojim svestranim i, pre svega, humanim pristupom čoveku, uspeva da pomogne u izlečenju mnogih psihičkih problema.

Tokom poslednjih godina sve je više terapeuta koji svoju orijentaciju opisuju kao kognitivno-bihejvioralnu, bez obzira da li u svom radu više koriste kognitivni ili bihejvioralni model psihopatologije, odnosno kognitivne ili bihejvioralne tehnike.

Bihejvioralna terapija bi se mogla bliže odrediti kao niz tehnika i postupaka koje se zasnivaju na pretpostavci da je psihički poremećaj posledica pogrešno naučenog ponašanja, zbog čega je glavni cilj lečenja da takvo ponašanje iščezne. Jednostavnije rečeno, bihejvioralna terapija se bavi menjanjem ponašanja u cilju boljeg zdravlja. Bihejvioralna terapija se zasniva na bihejvioralnom modelu psihopatologije koji određuje da se može lečiti samo ono što je moguće meriti ili objektivno pokazati, istovremeno odbacujući nagađanja i pretpostavke koje se ne mogu dokazati. Bihejvioralna terapija ima jaku naučnu podlogu u eksperimentalnoj psihologiji, što joj omogućava da planira lečenje, kao i da predviđa i meri njegov ishod, bez isključivog oslanjanja na kliničko iskustvo i utisak.

Često se smatra da je bihejvioralna terapija samo teorija učenja koja je primenjena u praksi, čime je ovakvo određenje bihejvioralne terapije pojednostavljeno i suviše je široko, jer obuhvata i druge psihoterapijske pravce, na primer kognitivnu terapiju.

Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija je uspešna u lečenju depresije, anksioznih poremećaja, socijalne anksioznosti, generalizovane anksioznosti, specifičnih fobija, hipohondrije, opsesivno-kompulsivnog poremećaja, postrumatskog stresnog poremećaja, ljubomore, nekontrolisanog besa, poremećaja ponašanja kod dece i adolescenata, problemi u partnerskim odnosima, bolesti zavisnosti.

Komunikacija na daljinu između terapeuta i klijenta nije nov koncept. Sigmund Frojd je često koristio pisma za komunikaciju sa svojim pacijentima. Porast dostupnosti zdravstvene zaštite putem interneta doveo je do sve veće praktične primenljivosti i on-line psihoterapije.

On-line psihoterapija i savetovanje obavljaju se putem razgovora telefonom, korišćenjem nekog od internet alata sa video pozivom (viber, skype, zoom). Vrlo je pogodna za osobe koje iz objektivnih razloga ne mogu da prisustvuju seasni uživo (prostorna udaljenost, život u područjima gde nema dostupnih terapeuta i gde je pristup uslugama mentalnog zdravlja ograničen, ljudi koji se osećaju nelagodno prilikom kontakata uživo licem u lice, pandemije).

Odnos poverenja između terapeuta i klijenta može se formirati i putem interneta a rezultati pokazuju da ovakav vid komunikacije može biti efektivan u otklanjanju mnogih psiholoških problema. On-line psihoterapija je pogodna, ekonomična, fleksibilna, pristupačna i jednako efikasna alternativa tradicionalnoj psihoterapiji. Lakoća i pogodnost zakazivanja termina i razgovor s terapeutom iz  privatnosti vlastitog doma, ma gde klijent bio, ogroman je užitak za korisnika usluga, od kojih mnogi možda prvi put traže terapiju.

Ovaj vid terapije donosi i veliku uštedu u vremenu.

Psihološki kabinet

Psihološki kabinet Anima Plus pruža vrhunske usluge psihološkog savetovanja, profesionalne orijentacije, savetodavnog rada sa decom i psihološkog konsaltinga. Naš stručni tim psihologa pristupa svakom klijentu individualno, nudeći rešenja za stres, anksioznost, depresiju i druge emocionalne izazove.

Uz efikasne metode psihoterapije, podršku u ličnom i profesionalnom razvoju, naš kabinet je idealan izbor za unapređenje mentalnog zdravlja i životnog kvaliteta. Posetite Anima Plus i otkrijte kako možemo da vam pomognemo na putu ka uspehu i sreći.

 • Profesionalna orijentacija
 • Psihodijagnostika - psihološko testiranje
 • Psihološko - savetodavni rad sa decom
 • Sektor sportske psihologije
 • Psihološki konsalting

Psihološko testiranje pri profesionalnoj orijentaciji mladih kao pomoć u odabiru buduće profesije i zanimanja kojim će se baviti danas je veoma aktuelno.

Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku u donošenju životno važnih odluka kao što je izbor srednje škole ili fakulteta. Polazi od upoznavanja ličnih karakteristika pojedinca (sposobnosti, interesovanja, motivacije, vrednosti) i realne mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja nastojeći da ih na najbolji način spoji u profesionalnu odluku koju će osoba, na kraju procesa, samostalno doneti.

Namenjena je svima koji:

 • donose odluku oko nastavka školovanja - izbor srednje škole, visoke škole, fakulteta
 • nisu sigurni oko profesionalnog izbora koji su napravili
 • žele da potvrde svoj profesionalni izbor
 • nisu sigurni u svoje sposobnosti, ili ih nisu još uvek svesni
 • žele da saznaju u kojim zanimanjima još mogu biti uspešni i da li uopšte postoji profesonalna alternativa za njih

U poliklinici Anima plus za profesionalnu orijentaciju su potrebna dva susreta. Jedan za testiranje (oko 90 minuta) a drugi za savetodavni deo i interpretaciju dobijenih testovnih rezultata (45 minuta). Profesionalnu orijentaciju obavljaju psiholozi koji imaju iskustvo u pružanju usluga profesionalnog testiranja i savetovanja. Prilikom profesionalne orijentacije koriste se psihološki testovi koji pomažu u odabiru budućeg zanimanja koje će biti u skladu sa intelektualnim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim  interesovanjima osobe koja se testira. Testovima se mere inteligencija, sposobnosti, sklonosti, veštine, crte ličnosti i profesionalna interesovanja.

Psihološka procena uključuje razgovor sa psihologom i primenu psiholoških testova. Različiti klijenti imaju razne razloge za testiranje, poput procene intelektualnih sposobnosti, razumevanja svojih snaga i slabosti, ili za potrebe dijagnostike i terapije. U našoj poliklinici, tim psihologa vrši psihodijagnostičko testiranje, koje obuhvata dijagnostički intervju i primenu testova za procenu intelektualne efikasnosti, ličnosti i mogućih psiholoških tegoba.

Procena intelektualnih sposobnosti je važna za razumevanje potencijala deteta ili odrasle osobe. Kod dece koristimo Rewisc skalu i Ravenove progresivne matrice, dok za odrasle koristimo Viti skalu. Testovi ličnosti procenjuju karakter, psihološko funkcionisanje, sklonosti i sposobnosti. Naš tim koristi MMPI 202, MCMI III, PAI inventar, NEO-PI-R, VP+2, PIE i DSQ za procenu ličnosti. Projektivni testovi, poput Roršahovog testa, takođe se koriste za dubinsku analizu ličnosti.

Neuropsihološko testiranje obuhvata procenu kognitivnog statusa, bihevioralnih poremećaja kod osoba sa moždanim oštećenjima, diferencijalnu dijagnostiku i procenu radne sposobnosti. Za procenu psihoorganskog oštećenja mozga koristimo MMSE-mini mental i MoCa testove.

Nakon testiranja, psiholog saopštava rezultate i pruža mogućnost savetovanja povodom ostvarenih rezultata.

U našoj poliklinici rad psihologa sa decom usmeren je na suočavanje sa izazovima odrastanja, unapređenje kvaliteta mentalnog zdravljda dece i adolescenata, dijagnostiku (psihološko testiranje i procena) i lečenje psiholoških - razvojnih, kognitivnih, socijalnih i emocionalnih smetnji kao i prevenciju istih.

Pružanje savetodavnih i edukativnih usluga namenjeno je i roditeljima. Psihološko-savetodavni i psihoterapijski rad sa decom i adolescentima odnosi se na:

 • prevazilaženje krize identiteta i lošeg odnosa sa roditeljima,
 • prevazilaženje disharmoničnih porodičnih odnosa,
 • preventivno delovanje posle traumatičnih događaja,
 • suočavanje sa gubitkom usled razdvajanja ili smrti bliskog člana porodice, reakcija tugovanja,
 • prevazilaženje problema adaptacije i odvajanja,
 • prevazilaženje strahova i fobija (strah od mraka, školska fobija, socijalna fobija, strah od javnog nastupa, strah od ispita,),
 • prevazilaženje problema učenja, koncentracije i pažnje,
 • jačanje tolerancije na frustraciju,
 • razvoj i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja,
 • prevazilaženje osećaja usamljenosti i izolovanosti,
 • prevazilaženje preterane zabrinutosti kod dece,
 • sprečavanje zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci,
 • pronalaženje afirmativnih načina da se zadovolje lične potrebe,
 • unapređenje emocionalnih i socijalnih veština dece, samospoznaja ličnih emocija i potreba,
 • negovanje empatije, poštovanje osećanja i misli drugih,
 • usvajanje otvorene i asertivne komunikacije,
 • razvijanje odgovornosti, samoefikasnosti i bolje sigurnosti u svoje sposobnosti,
 • prevazilaženje psihosomatskih smetnji,
 • prevazilaženje anksioznosti, depresivnosti, poremećaja raspoloženja,
 • prevazilaženje poremećaja ishrane kod dece i adolescenata (anoreksija, bulimija).

Sport se široko definiše kao fizička aktivnost sa ciljem takmičenja, rekreacije, edukacije i zdravlja. U savremenoj sportskoj praksi sve je izraženija uloga psiholoških faktora u ostvarivanju dobrih rezultata a psihologija sporta dobija sve veći prostor poslednjih godina s ciljem da unapredi sportsko postignuće i psihološko funkcionisanje sportiste, uvažavajući njegovu celovitost i sklad psiho-fizičkog razvoja kao i opštu psihološku dobrobit. Uz stručnu pomoć psihologa, sportista može da prevaziđe personalne “slabe tačke” i razvije pozitivne obrasce ličnog funkcionisanja u sportu. Psihološka priprema koja se bavi intervencijama u funkcionisanju ličnosti u sportskom kontekstu, potrebno je da se sprovodi sistematski i u određenom kontinuitetu i vremenskom trajanju.

U sportu postoje situacije i okolnosti koje mogu da deluju kao “okidač” za pojavu dublje psihološke disfunkcionalnosti i potencijalne psihopatologije. Neke situacije, kada je uloga sportskog psihologa ključna, su:

 • iskustvo sportske povrede,
 • nošenje sa porazom,
 • pad samopouzdanja,
 • strah od neuspeha,
 • smanjena motivacija tokom treninga ili igre,
 • smanjena koncentracija i pažnja tokom igre,
 • neadekvatna komunikacija u timu između saigrača i između igrača i trenera,
 • neadekvatna kontrola emocionalnih reakcija i njihov uticaj na igru,
 • pojačan psihološki pritisak koji iz različitih izvora ide uz situacije sportskog postignuća,
 • pojačana napetost, anskioznost uoči treninga ili igre,
 • okončanje sportske karijere.

Psihološku pripremu sportista možemo shvatiti kao složen proces koji se sastoji iz tri komponente:

 • Psihološka priprema za dugotrajan proces vežbanja (razvijanje osobina ličnosti koje sportiste predodređuju za uspeh kao što su istrajnost, samokontrola, emocionalna stabilnost, samopouzdanje, odlučnost; razvijanje motiva značajnih za uspeh u sportu, postavljanje etapnih i rajnjih ciljeva, formiranje pozitivnih stavova i vrednosti),
 • Psihološka priprema za takmičenje (bavljenje vlastitim potrebama pred takmičenje, upoznavanje komparativnih karaktersitika protivničkih igrača, jačanje sigurnosti u sebe, pohvaljivanje),
 • Psihološka priprema za konkretno takmičenje (promena sadržaja misli, autogenic trening, progresivna mišićna relaksacija, situacioni trening, intelektualni ili mentalni trening).

Psihološki konsalting obuhvata:

 • sistemske, strateške i razvojne poslove na selekciji, obuci i upravljanju ljudskim resursima,
 • istraživačke i razvojne poslove u oblasti ljudskog faktora, strukturiranja organizacije i komunikacije,
 • unapređenje celokupnog organizacionog ponašanja,
 • specijalističke poslove u oblasti psihologije rada,
 • pružanje edukativnih i savetodavnih usluga,
 • istraživačke i razvojne poslove u oblasti marketinga i ispitivanja tržišta.

Naši stručnjaci Vam nude različite vrste usluga koje doprinose unapređenju rada Vaše kompanije kroz:

 • objektivno sagledavanje jakih strana vaših zaposlenih,
 • identifikaciju oblasti u kojima je potrebno unapređenje kod ključnih kategorija zaposlenih,
 • identifikaciju izazova sa kojima se susrećete i predlaganje rešenja,
 • implementaciju koncepata upravljanja ljudskim resursima u malim, srednjim i velikim preduzećima i institucijama,
 • opis i analizu radnih mesta,
 • definisanje odluke šta sve preduzeće/institucija želi da postigne na planu razvoja svojih zaposlenih i kako da to postigne,
 • identifikaciju potencijala i razvojnih potreba zaposlenih,
 • organizaciono pozicioniranje obuke (treninga) i obrazovanja i uspostavljanje procedure merenja efekata obuke,
 • selekciju tj. predlog najboljih među prijavljenim kandidatima za koje se može dati pouzdana prognoza na osnovu analize profila korišćenjem psiholoških testova i polustrukturiranog i strukturiranog intervjua sa kandidatima,
 • sporovođenje akcionog istraživanja, dijagnozu stanja u oblasti motivacije i predlog mera za unapređenje stanja i rešenja problema; učešće u sprovođenju mera, praćenje efekata i preduzimanje korektivnih mera.

Psihološko testiranje pri profesionalnoj orijentaciji mladih kao pomoć u odabiru buduće profesije i zanimanja kojim će se baviti danas je veoma aktuelno.

Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku u donošenju životno važnih odluka kao što je izbor srednje škole ili fakulteta. Polazi od upoznavanja ličnih karakteristika pojedinca (sposobnosti, interesovanja, motivacije, vrednosti) i realne mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja nastojeći da ih na najbolji način spoji u profesionalnu odluku koju će osoba, na kraju procesa, samostalno doneti.

Namenjena je svima koji:

 • donose odluku oko nastavka školovanja – izbor srednje škole, visoke škole, fakulteta
 • nisu sigurni oko profesionalnog izbora koji su napravili
 • žele da potvrde svoj profesionalni izbor
 • nisu sigurni u svoje sposobnosti, ili ih nisu još uvek svesni
 • žele da saznaju u kojim zanimanjima još mogu biti uspešni i da li uopšte postoji profesonalna alternativa za njih

U poliklinici Anima plus za profesionalnu orijentaciju su potrebna dva susreta. Jedan za testiranje (oko 90 minuta) a drugi za savetodavni deo i interpretaciju dobijenih testovnih rezultata (45 minuta). Profesionalnu orijentaciju obavljaju psiholozi koji imaju iskustvo u pružanju usluga profesionalnog testiranja i savetovanja. Prilikom profesionalne orijentacije koriste se psihološki testovi koji pomažu u odabiru budućeg zanimanja koje će biti u skladu sa intelektualnim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim  interesovanjima osobe koja se testira. Testovima se mere inteligencija, sposobnosti, sklonosti, veštine, crte ličnosti i profesionalna interesovanja.

Psihološka procena uključuje razgovor sa psihologom i primenu psiholoških testova. Različiti klijenti imaju razne razloge za testiranje, poput procene intelektualnih sposobnosti, razumevanja svojih snaga i slabosti, ili za potrebe dijagnostike i terapije. U našoj poliklinici, tim psihologa vrši psihodijagnostičko testiranje, koje obuhvata dijagnostički intervju i primenu testova za procenu intelektualne efikasnosti, ličnosti i mogućih psiholoških tegoba.

Procena intelektualnih sposobnosti je važna za razumevanje potencijala deteta ili odrasle osobe. Kod dece koristimo Rewisc skalu i Ravenove progresivne matrice, dok za odrasle koristimo Viti skalu. Testovi ličnosti procenjuju karakter, psihološko funkcionisanje, sklonosti i sposobnosti. Naš tim koristi MMPI 202, MCMI III, PAI inventar, NEO-PI-R, VP+2, PIE i DSQ za procenu ličnosti. Projektivni testovi, poput Roršahovog testa, takođe se koriste za dubinsku analizu ličnosti.

Neuropsihološko testiranje obuhvata procenu kognitivnog statusa, bihevioralnih poremećaja kod osoba sa moždanim oštećenjima, diferencijalnu dijagnostiku i procenu radne sposobnosti. Za procenu psihoorganskog oštećenja mozga koristimo MMSE-mini mental i MoCa testove.

Nakon testiranja, psiholog saopštava rezultate i pruža mogućnost savetovanja povodom ostvarenih rezultata.

U našoj poliklinici rad psihologa sa decom usmeren je na suočavanje sa izazovima odrastanja, unapređenje kvaliteta mentalnog zdravljda dece i adolescenata, dijagnostiku (psihološko testiranje i procena) i lečenje psiholoških – razvojnih, kognitivnih, socijalnih i emocionalnih smetnji kao i prevenciju istih.Pružanje savetodavnih i edukativnih usluga namenjeno je i roditeljima. Psihološko-savetodavni i psihoterapijski rad sa decom i adolescentima odnosi se na:
 • prevazilaženje krize identiteta i lošeg odnosa sa roditeljima,
 • prevazilaženje disharmoničnih porodičnih odnosa,
 • preventivno delovanje posle traumatičnih događaja,
 • suočavanje sa gubitkom usled razdvajanja ili smrti bliskog člana porodice, reakcija tugovanja,
 • prevazilaženje problema adaptacije i odvajanja,
 • prevazilaženje strahova i fobija (strah od mraka, školska fobija, socijalna fobija, strah od javnog nastupa, strah od ispita,),
 • prevazilaženje problema učenja, koncentracije i pažnje,
 • jačanje tolerancije na frustraciju,
 • razvoj i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja,
 • prevazilaženje osećaja usamljenosti i izolovanosti,
 • prevazilaženje preterane zabrinutosti kod dece,
 • sprečavanje zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci,
 • pronalaženje afirmativnih načina da se zadovolje lične potrebe,
 • unapređenje emocionalnih i socijalnih veština dece, samospoznaja ličnih emocija i potreba,
 • negovanje empatije, poštovanje osećanja i misli drugih,
 • usvajanje otvorene i asertivne komunikacije,
 • razvijanje odgovornosti, samoefikasnosti i bolje sigurnosti u svoje sposobnosti,
 • prevazilaženje psihosomatskih smetnji,
 • prevazilaženje anksioznosti, depresivnosti, poremećaja raspoloženja,
 • prevazilaženje poremećaja ishrane kod dece i adolescenata (anoreksija, bulimija).

Sport se široko definiše kao fizička aktivnost sa ciljem takmičenja, rekreacije, edukacije i zdravlja. U savremenoj sportskoj praksi sve je izraženija uloga psiholoških faktora u ostvarivanju dobrih rezultata a psihologija sporta dobija sve veći prostor poslednjih godina s ciljem da unapredi sportsko postignuće i psihološko funkcionisanje sportiste, uvažavajući njegovu celovitost i sklad psiho-fizičkog razvoja kao i opštu psihološku dobrobit. Uz stručnu pomoć psihologa, sportista može da prevaziđe personalne “slabe tačke” i razvije pozitivne obrasce ličnog funkcionisanja u sportu. Psihološka priprema koja se bavi intervencijama u funkcionisanju ličnosti u sportskom kontekstu, potrebno je da se sprovodi sistematski i u određenom kontinuitetu i vremenskom trajanju.

U sportu postoje situacije i okolnosti koje mogu da deluju kao “okidač” za pojavu dublje psihološke disfunkcionalnosti i potencijalne psihopatologije. Neke situacije, kada je uloga sportskog psihologa ključna, su:

 • iskustvo sportske povrede,
 • nošenje sa porazom,
 • pad samopouzdanja,
 • strah od neuspeha,
 • smanjena motivacija tokom treninga ili igre,
 • smanjena koncentracija i pažnja tokom igre,
 • neadekvatna komunikacija u timu između saigrača i između igrača i trenera,
 • neadekvatna kontrola emocionalnih reakcija i njihov uticaj na igru,
 • pojačan psihološki pritisak koji iz različitih izvora ide uz situacije sportskog postignuća,
 • pojačana napetost, anskioznost uoči treninga ili igre,
 • okončanje sportske karijere.

Psihološku pripremu sportista možemo shvatiti kao složen proces koji se sastoji iz tri komponente:

 • Psihološka priprema za dugotrajan proces vežbanja (razvijanje osobina ličnosti koje sportiste predodređuju za uspeh kao što su istrajnost, samokontrola, emocionalna stabilnost, samopouzdanje, odlučnost; razvijanje motiva značajnih za uspeh u sportu, postavljanje etapnih i rajnjih ciljeva, formiranje pozitivnih stavova i vrednosti),
 • Psihološka priprema za takmičenje (bavljenje vlastitim potrebama pred takmičenje, upoznavanje komparativnih karaktersitika protivničkih igrača, jačanje sigurnosti u sebe, pohvaljivanje),
 • Psihološka priprema za konkretno takmičenje (promena sadržaja misli, autogenic trening, progresivna mišićna relaksacija, situacioni trening, intelektualni ili mentalni trening).

Psihološki konsalting obuhvata:

 • sistemske, strateške i razvojne poslove na selekciji, obuci i upravljanju ljudskim resursima,
 • istraživačke i razvojne poslove u oblasti ljudskog faktora, strukturiranja organizacije i komunikacije,
 • unapređenje celokupnog organizacionog ponašanja,
 • specijalističke poslove u oblasti psihologije rada,
 • pružanje edukativnih i savetodavnih usluga,
 • istraživačke i razvojne poslove u oblasti marketinga i ispitivanja tržišta.

Naši stručnjaci Vam nude različite vrste usluga koje doprinose unapređenju rada Vaše kompanije kroz:

 • objektivno sagledavanje jakih strana vaših zaposlenih,
 • identifikaciju oblasti u kojima je potrebno unapređenje kod ključnih kategorija zaposlenih,
 • identifikaciju izazova sa kojima se susrećete i predlaganje rešenja,
 • implementaciju koncepata upravljanja ljudskim resursima u malim, srednjim i velikim preduzećima i institucijama,
 • opis i analizu radnih mesta,
 • definisanje odluke šta sve preduzeće/institucija želi da postigne na planu razvoja svojih zaposlenih i kako da to postigne,
 • identifikaciju potencijala i razvojnih potreba zaposlenih,
 • organizaciono pozicioniranje obuke (treninga) i obrazovanja i uspostavljanje procedure merenja efekata obuke,
 • selekciju tj. predlog najboljih među prijavljenim kandidatima za koje se može dati pouzdana prognoza na osnovu analize profila korišćenjem psiholoških testova i polustrukturiranog i strukturiranog intervjua sa kandidatima,
 • sporovođenje akcionog istraživanja, dijagnozu stanja u oblasti motivacije i predlog mera za unapređenje stanja i rešenja problema; učešće u sprovođenju mera, praćenje efekata i preduzimanje korektivnih mera.

Psihijatrija dece i odraslih

U Anima Plus poliklinici pružamo sveobuhvatne psihijatrijske usluge za decu i odrasle, prilagođene individualnim potrebama.

Naš tim stručnjaka za mentalno zdravlje bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem različitih poremećaja, uključujući ADHD, autizam, anksioznost, depresiju i bipolarni poremećaj. Uz pristup najnovijim metodama lečenja, nudimo podršku i terapije za unapređenje mentalnog zdravlja pacijenata svih uzrasta.

 • Dečija i adolescentna psihijatrija
 • Psihijatrija odraslih

Dečiji i adolescentni psihijatar procenjuje psihomotorni razvoj, emocionalnu stabilnost, kognitivne funkcije, ponašanje i socijalnu adaptaciju deteta ili adolescenta. Takođe se ispituju fiziološke funkcije, obrazovne aktivnosti, igra i specifični znakovi psihijatrijskih poremećaja.

Psihijatri utvrđuju prisustvo poremećaja kao što su autizam, ADHD, poremećaji učenja, ponašanja i raspoloženja, anksioznost, depresija, zavisnosti, poremećaji ishrane i psihotični poremećaji. Dopunska dijagnostika i planiranje lečenja podrazumevaju sagledavanje porodične i socijalne situacije, uzročnih faktora i potrebu za dodatnim testovima.

Terapija uključuje individualni i holistički pristup, saradnju sa roditeljima i detetom, edukaciju, razvojno praćenje, savetovanje, medikamentozni tretman, psihoterapiju i socioterapiju. Pravovremena i adekvatna pomoć omogućava bolje rezultate u prevazilaženju problema i podsticanju pravilnog razvoja deteta ili adolescenta.

Psihijatrija je medicinska disciplina posvećena tretmanu psihičkih poremećaja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i unapređenja mentalnog zdravlja.

U poliklinici Anima Plus, pružamo sveobuhvatan pristup lečenju psihičkih poremećaja, kombinujući biološki, psihoterapijski i rehabilitacioni tretman. Lečimo širok spektar stanja, uključujući:

 • Neurotske i stresom povezane poremećaje (anksioznost, fobije, panični napadi, psihosomatski poremećaji)
 • Poremećaje raspoloženja (depresija, bipolarni poremećaj, ciklotimija)
 • Poremećaje povezane sa upotrebom psihoaktivnih supstanci (alkoholizam, narkomanija)
 • Poremećaje impulsa i ponašanja (agresivnost, kleptomanija, kockanje, zavisnost od interneta)
 • Poremećaje ishrane (anoreksija, bulimija, patološko prejedanje)
 • Poremećaje sna (nesanica, noćne more, mesečarenje)
 • Psihotične poremećaje (shizofrenija, shizoafektivni poremećaj)
 • Poremećaje ličnosti
 • Razvojne poremećaje i degenerativne procese

U Anima Plus centru, pristupamo pacijentima holistički i individualno prilagođeno, sa posebnim fokusom na prevenciju psihičkih poremećaja, mentalnu higijenu i integraciju u savremeno društvo. Naš cilj je unaprediti mentalno zdravlje naših pacijenata i pružiti im podršku kroz sve faze tretmana i rehabilitacije.

Dečiji i adolescentni psihijatar procenjuje psihomotorni razvoj, emocionalnu stabilnost, kognitivne funkcije, ponašanje i socijalnu adaptaciju deteta ili adolescenta. Takođe se ispituju fiziološke funkcije, obrazovne aktivnosti, igra i specifični znakovi psihijatrijskih poremećaja.

Psihijatri utvrđuju prisustvo poremećaja kao što su autizam, ADHD, poremećaji učenja, ponašanja i raspoloženja, anksioznost, depresija, zavisnosti, poremećaji ishrane i psihotični poremećaji. Dopunska dijagnostika i planiranje lečenja podrazumevaju sagledavanje porodične i socijalne situacije, uzročnih faktora i potrebu za dodatnim testovima.

Terapija uključuje individualni i holistički pristup, saradnju sa roditeljima i detetom, edukaciju, razvojno praćenje, savetovanje, medikamentozni tretman, psihoterapiju i socioterapiju. Pravovremena i adekvatna pomoć omogućava bolje rezultate u prevazilaženju problema i podsticanju pravilnog razvoja deteta ili adolescenta.

Psihijatrija je medicinska disciplina posvećena tretmanu psihičkih poremećaja, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i unapređenja mentalnog zdravlja.

U poliklinici Anima Plus, pružamo sveobuhvatan pristup lečenju psihičkih poremećaja, kombinujući biološki, psihoterapijski i rehabilitacioni tretman. Lečimo širok spektar stanja, uključujući:

 • Neurotske i stresom povezane poremećaje (anksioznost, fobije, panični napadi, psihosomatski poremećaji)
 • Poremećaje raspoloženja (depresija, bipolarni poremećaj, ciklotimija)
 • Poremećaje povezane sa upotrebom psihoaktivnih supstanci (alkoholizam, narkomanija)
 • Poremećaje impulsa i ponašanja (agresivnost, kleptomanija, kockanje, zavisnost od interneta)
 • Poremećaje ishrane (anoreksija, bulimija, patološko prejedanje)
 • Poremećaje sna (nesanica, noćne more, mesečarenje)
 • Psihotične poremećaje (shizofrenija, shizoafektivni poremećaj)
 • Poremećaje ličnosti
 • Razvojne poremećaje i degenerativne procese

U Anima Plus centru, pristupamo pacijentima holistički i individualno prilagođeno, sa posebnim fokusom na prevenciju psihičkih poremećaja, mentalnu higijenu i integraciju u savremeno društvo. Naš cilj je unaprediti mentalno zdravlje naših pacijenata i pružiti im podršku kroz sve faze tretmana i rehabilitacije.

Pedagoško-defektološki kabinet

Pedagoško-defektološki kabinet Anima Plus pruža stručnu podršku deci sa posebnim obrazovnim potrebama i njihovim porodicama. Naši stručnjaci iz pedagogije i defektologije rade na unapređenju psihološkog razvoja dece, prilagođavajući edukativne metode individualnim sposobnostima.

Baveći se izazovima učenja, pažnje, govora i socijalnih veština, nudimo sveobuhvatne intervencije i podršku za ostvarenje punog potencijala. Posetite Anima Plus i otkrijte kako naš pedagoško-defektološki kabinet može unaprediti obrazovanje i razvoj vašeg deteta.

 • Pedagoški i defektološki tretmani dece

Poliklinika Anima Plus nudi pedagoško savetovanje i bihejvioralne tretmane za decu i roditelje.

Cilj je unapređenje veština roditeljstva i detekcija problema u razvoju deteta, uz podršku emocionalno stabilnim roditeljima koji se nose sa izazovima savremenog roditeljstva.

Terapija u Anima Plus-u se fokusira na sledeće aspekte razvoja deteta:

 • Jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • Izgradnja pozitivne slike o sebi
 • Prevladavanje strahova
 • Izgradnja kvalitetnih odnosa sa vršnjacima
 • Učenje konstruktivnih načina ponašanja
 • Ostvarivanje školskog uspeha
 • Prepoznavanje i primereno izražavanje osećanja
 • Kontrola besa i agresivnih reakcija
 • Kontrolisanje vremena pred ekranom
 • Osnaživanje usled narušenih porodičnih odnosa
 • Ohrabrenje usled rođenja novog člana porodice
 • Prevazilaženje krize usled naglih i neočekivanih događaja

Defektološki tretman je poseban oblik rada u poliklinici Anima Plus, namenjen deci sa smetnjama u razvoju.

Cilj je podsticanje razvoja perceptivnih, kognitivnih, ekspresivnih i socijalnih veština kod deteta, ističući sve potencijale deteta i minimizirajući ili otklanjajući razvojne poteškoće.

Kroz individualni rad defektologa unapređuje se rast i razvoj dece u aspektima pažnje i koncentracije, fine i grube motorike, verbalne i neverbalne memorije, komunikacije i govora, kognicije, asocijativnog mišljenja, sticanja socijalnih veština, postizanja emocionalne stabilnosti i kontrole, čitanja, pisanja i računanja.

Uključite se u savetovanje i tretmane u poliklinici Anima Plus kako biste unapredili svoje veštine roditeljstva i podržali razvoj vašeg deteta na zdrav i pozitivan način.

Poliklinika Anima Plus nudi pedagoško savetovanje i bihejvioralne tretmane za decu i roditelje.

Cilj je unapređenje veština roditeljstva i detekcija problema u razvoju deteta, uz podršku emocionalno stabilnim roditeljima koji se nose sa izazovima savremenog roditeljstva.

Terapija u Anima Plus-u se fokusira na sledeće aspekte razvoja deteta:

 • Jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • Izgradnja pozitivne slike o sebi
 • Prevladavanje strahova
 • Izgradnja kvalitetnih odnosa sa vršnjacima
 • Učenje konstruktivnih načina ponašanja
 • Ostvarivanje školskog uspeha
 • Prepoznavanje i primereno izražavanje osećanja
 • Kontrola besa i agresivnih reakcija
 • Kontrolisanje vremena pred ekranom
 • Osnaživanje usled narušenih porodičnih odnosa
 • Ohrabrenje usled rođenja novog člana porodice
 • Prevazilaženje krize usled naglih i neočekivanih događaja

Defektološki tretman je poseban oblik rada u poliklinici Anima Plus, namenjen deci sa smetnjama u razvoju.

Cilj je podsticanje razvoja perceptivnih, kognitivnih, ekspresivnih i socijalnih veština kod deteta, ističući sve potencijale deteta i minimizirajući ili otklanjajući razvojne poteškoće.

Kroz individualni rad defektologa unapređuje se rast i razvoj dece u aspektima pažnje i koncentracije, fine i grube motorike, verbalne i neverbalne memorije, komunikacije i govora, kognicije, asocijativnog mišljenja, sticanja socijalnih veština, postizanja emocionalne stabilnosti i kontrole, čitanja, pisanja i računanja.

Uključite se u savetovanje i tretmane u poliklinici Anima Plus kako biste unapredili svoje veštine roditeljstva i podržali razvoj vašeg deteta na zdrav i pozitivan način.

Neurologija dece i odraslih

Anima Plus pruža sveobuhvatne usluge iz oblasti neurologije za decu i odrasle. Naši stručni neurolozi bave se dijagnostikom i lečenjem različitih neuroloških poremećaja, uključujući epilepsiju, migrene, multiple sklerozu i Parkinsonovu bolest.

Posvećeni smo pružanju individualizovanog pristupa i primeni najnovijih terapijskih metoda za postizanje optimalnih rezultata.

 • Neurologija
 • Dečija neurologija

Neurolog u poliklinici Anima Plus pregleda pacijente sa simptomima koji ukazuju na neurološka oboljenja, poput glavobolje, poremećaja svesti, ravnoteže, pokreta, slabosti ili utrnulosti delova tela. Uobičajene neurološke bolesti uključuju migrenu, tenzionu glavobolju, Parkinsonovu bolest, Alchajmerovu bolest, multiplu sklerozu, epilepsiju, mijasteniju gravis, šlog i neuropatije.

Osim toga, neurologija se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem hroničnih bolnih sindroma sa neuropatskom komponentom, koji nisu direktno uzrokovani reumatskim, vaskularnim ili hirurškim bolestima. Primeri ovih stanja uključuju bolove usled degenerativnih promena kičme, herpesne infekcije ili šećerne bolesti.

Neurološki pregled podrazumeva bezbolno ispitivanje nerava glave, mišića, refleksa, stabilnosti, preciznosti pokreta, osećaja, govora i psihičkog stanja pacijenta. Na osnovu ovog pregleda, neurolog može zahtevati dodatna istraživanja, poput laboratorijskih testova, genetskih analiza, analize likvora, ultrazvuka krvnih sudova glave i vrata, elektromioneurografije, elektroencefalografije i neuroslikanja (CT i NMR).

Lečenje neuroloških poremećaja zavisi od uzroka i može uključivati primenu lekova, fizikalno-rehabilitacione metode ili hirurške zahvate. Različita neurološka oboljenja mogu izazvati psihijatrijske poremećaje, pa je saradnja između neurologa i psihijatara ključna za lečenje pacijenata sa prolaznim ili trajnim psihijatrijskim poremećajima. U takvim slučajevima, pacijenti mogu postati depresivni i anksiozni, a psihijatrijska terapija može biti jedna od glavnih metoda lečenja koje neurolog koristi.

Dečja neurološka služba naše poliklinike obavlja dijagnostiku, lečenje i praćenje urođenih i stečenih poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema u uzrastu od mesec dana do osamnaeste godine života.

U oblasti dečje neurologije pružamo sledeće usluge:

 1. Procena razvoja centralnog i perifernog nervnog sistema kod dece od novorođenačkog do adolescentnog uzrasta,
 2. Procena razvoja i praćenje neurorizične dece (prevremeno rođena, porođajna težina, niski Apgar scor, medicinske komplikacije posle porođaja),
 3. Elektroencefalografija (EEG),
 4. Dijagnostika, lečenje i praćenje dece sa neurološkim poremećajima:
 • Neurorazvojni poremećaji,
 • Epilepsija i neepileptični paroksizmalni poremećaji,
 • Glavobolje (migrena i nemigrenozne glavobolje),
 • Vrtoglavice,
 • Neuromišićne bolesti,
 • Poremećaj mišićnog tonusa (hipotonija, hipertonija),
 • Neurometabolički poremećaji,
 • Demijelizacione bolesti,
 • Poremećaj u razvoju govora,
 • Dečja cerebralna paraliza,
 • Poremećaji spavanja,
 • Poremećaji kretanja, poremećaj koordinacije pokreta (ataksije),
 • Poremećaj vida, poremećaj pokreta očnih jabučica (nistagmus),
 • Poremećaji pokreta (tremor, tikovi, mioklonus),
 • Iznenadni grčevi nogu, ruku ili lica,
 • Poremećaj pažnje (ADHD),
 • Trnjenje i gubitak osećaja u ekstremitetima,
 • Hromozomski i genetski neurološki poremećaji,
 • Razvojne anomalije mozga i kičmene moždine,
 • Traume nervnog sistema,
 • Abnormalnosti veličine lobanje (mikrocefalija, makrocefalija),
 • Konvulzivni poremećaji (febrilne konvulzije, epilepsija),
 • Neepileptički epizodični poremećaji (zacenjivanje, sinkopa),
 • Cerebrovaskularne bolesti,
 • Infekcije moždanica, mozga i kičmene moždine.

Posebnu pažnju poklanjamo i:

 • Praćenju i proceni psihomotornog razvoja u ranom detinjstvu,
 • Prevenciji i lečenju komplikacija cerebralne paralize i psihomotorne retardacije,
 • Psihološkim činiocima koji mogu da izazovu ili pogoršaju neurološke tegobe,
 • Ponašanju, interakciji i intelektualnom ponašanju dece,
 • Multidisciplinarnom pristupu u dijagnostic i i lečenju, što podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti

Neurolog u poliklinici Anima Plus pregleda pacijente sa simptomima koji ukazuju na neurološka oboljenja, poput glavobolje, poremećaja svesti, ravnoteže, pokreta, slabosti ili utrnulosti delova tela. Uobičajene neurološke bolesti uključuju migrenu, tenzionu glavobolju, Parkinsonovu bolest, Alchajmerovu bolest, multiplu sklerozu, epilepsiju, mijasteniju gravis, šlog i neuropatije.

Osim toga, neurologija se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem hroničnih bolnih sindroma sa neuropatskom komponentom, koji nisu direktno uzrokovani reumatskim, vaskularnim ili hirurškim bolestima. Primeri ovih stanja uključuju bolove usled degenerativnih promena kičme, herpesne infekcije ili šećerne bolesti.

Neurološki pregled podrazumeva bezbolno ispitivanje nerava glave, mišića, refleksa, stabilnosti, preciznosti pokreta, osećaja, govora i psihičkog stanja pacijenta. Na osnovu ovog pregleda, neurolog može zahtevati dodatna istraživanja, poput laboratorijskih testova, genetskih analiza, analize likvora, ultrazvuka krvnih sudova glave i vrata, elektromioneurografije, elektroencefalografije i neuroslikanja (CT i NMR).

Lečenje neuroloških poremećaja zavisi od uzroka i može uključivati primenu lekova, fizikalno-rehabilitacione metode ili hirurške zahvate. Različita neurološka oboljenja mogu izazvati psihijatrijske poremećaje, pa je saradnja između neurologa i psihijatara ključna za lečenje pacijenata sa prolaznim ili trajnim psihijatrijskim poremećajima. U takvim slučajevima, pacijenti mogu postati depresivni i anksiozni, a psihijatrijska terapija može biti jedna od glavnih metoda lečenja koje neurolog koristi.

Dečja neurološka služba naše poliklinike obavlja dijagnostiku, lečenje i praćenje urođenih i stečenih poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema u uzrastu od mesec dana do osamnaeste godine života.

U oblasti dečje neurologije pružamo sledeće usluge:

 1. Procena razvoja centralnog i perifernog nervnog sistema kod dece od novorođenačkog do adolescentnog uzrasta,
 2. Procena razvoja i praćenje neurorizične dece (prevremeno rođena, porođajna težina, niski Apgar scor, medicinske komplikacije posle porođaja),
 3. Elektroencefalografija (EEG),
 4. Dijagnostika, lečenje i praćenje dece sa neurološkim poremećajima:
 • Neurorazvojni poremećaji,
 • Epilepsija i neepileptični paroksizmalni poremećaji,
 • Glavobolje (migrena i nemigrenozne glavobolje),
 • Vrtoglavice,
 • Neuromišićne bolesti,
 • Poremećaj mišićnog tonusa (hipotonija, hipertonija),
 • Neurometabolički poremećaji,
 • Demijelizacione bolesti,
 • Poremećaj u razvoju govora,
 • Dečja cerebralna paraliza,
 • Poremećaji spavanja,
 • Poremećaji kretanja, poremećaj koordinacije pokreta (ataksije),
 • Poremećaj vida, poremećaj pokreta očnih jabučica (nistagmus),
 • Poremećaji pokreta (tremor, tikovi, mioklonus),
 • Iznenadni grčevi nogu, ruku ili lica,
 • Poremećaj pažnje (ADHD),
 • Trnjenje i gubitak osećaja u ekstremitetima,
 • Hromozomski i genetski neurološki poremećaji,
 • Razvojne anomalije mozga i kičmene moždine,
 • Traume nervnog sistema,
 • Abnormalnosti veličine lobanje (mikrocefalija, makrocefalija),
 • Konvulzivni poremećaji (febrilne konvulzije, epilepsija),
 • Neepileptički epizodični poremećaji (zacenjivanje, sinkopa),
 • Cerebrovaskularne bolesti,
 • Infekcije moždanica, mozga i kičmene moždine.

Posebnu pažnju poklanjamo i:

 • Praćenju i proceni psihomotornog razvoja u ranom detinjstvu,
 • Prevenciji i lečenju komplikacija cerebralne paralize i psihomotorne retardacije,
 • Psihološkim činiocima koji mogu da izazovu ili pogoršaju neurološke tegobe,
 • Ponašanju, interakciji i intelektualnom ponašanju dece,
 • Multidisciplinarnom pristupu u dijagnostic i i lečenju, što podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti

Pedijatrija

Anima Plus poliklinika pruža vrhunske pedijatrijske i neonatološke usluge za optimalan rast i razvoj vaše dece. Naš tim iskusnih pedijatara i neonatologa pruža sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu novorođenčadi, dojenčadi, dece i adolescenata. Posvećeni smo prevenciji, dijagnostici i lečenju različitih zdravstvenih stanja, uključujući alergije, infekcije i praćenje rasta.
Na raspolagnju je i dečija endokrinologija, te se bavimo dijagnostikom i lečenjem endokrinoloških oboljenja kod dece, kao što su Dijabetes tip 1, Hipotireoza, Hipertireoza, poremećaj rasta, preuranjeni pubertet…

 • Šta podrazumeva pedijatrijski pregled?

U Poliklinici Anima plus najmlađim pacijentima je obezbeđen visok nivo lečenja i pružanje zdravstvene nege.

Iskusan, stručan i posvećen stručni kadar u dijagnostici i lečenju dece primenjuje multidisciplinarni pristup i najnovije terapijske trendove.

Osnovna delatnost je usmerena ka preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece. U veoma prijatnom ambijentu prilagođenom deci, tim pedijatara naše poliklinike nudi kvalitetne i stručne odgovore na sva vaša pitanja vezana za razvoj i zdravlje vašeg deteta.

Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci u okviru koje obezbeđujemo:

 • Praćenje napredovanja deteta u visini i težini,
 • Praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta,
 • Saveti za negu, ishranu, pravilan san i igru deteta,
 • Sistematski pregledi,
 • Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi.

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena i ka lečenju bolesne dece. U okviru ove oblasti pružamo sledeće usluge:

 • Pregled pedijatra;
 • Lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima;
 • Saveti roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta;
 • Obuka roditelja u prepoznavanju bolesnog stanja deteta i pružanju prve pomoći kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja;
 • Praćenje dece sa hroničnim bolestima,
 • Tumačenje hematoloških, biohemijskih, mikrobioloških i dr. analiza.

U Animi Plus možete odabrati pedijatra za Vaše dete i do harmoničnog razvoja i zdravog deteta, doći udruženim snagama sa stručnim licem.

U Poliklinici Anima plus najmlađim pacijentima je obezbeđen visok nivo lečenja i pružanje zdravstvene nege.

Iskusan, stručan i posvećen stručni kadar u dijagnostici i lečenju dece primenjuje multidisciplinarni pristup i najnovije terapijske trendove.

Osnovna delatnost je usmerena ka preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece. U veoma prijatnom ambijentu prilagođenom deci, tim pedijatara naše poliklinike nudi kvalitetne i stručne odgovore na sva vaša pitanja vezana za razvoj i zdravlje vašeg deteta.

Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci u okviru koje obezbeđujemo:

 • Praćenje napredovanja deteta u visini i težini,
 • Praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta,
 • Saveti za negu, ishranu, pravilan san i igru deteta,
 • Sistematski pregledi,
 • Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi.

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena i ka lečenju bolesne dece. U okviru ove oblasti pružamo sledeće usluge:

 • Pregled pedijatra;
 • Lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima;
 • Saveti roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta;
 • Obuka roditelja u prepoznavanju bolesnog stanja deteta i pružanju prve pomoći kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja;
 • Praćenje dece sa hroničnim bolestima,
 • Tumačenje hematoloških, biohemijskih, mikrobioloških i dr. analiza.

U Animi Plus možete odabrati pedijatra za Vaše dete i do harmoničnog razvoja i zdravog deteta, doći udruženim snagama sa stručnim licem.