Poliklinika Anima Plus

Anima tim

Teamwork makes the dream work

Menadžment

Dr Ivajlo Ilijev

Psihijatar, psihoterapeut

vlasnik poliklinike

Dr Milan Mitić

Neuropsihijatar, psihoterapeut

direktor poliklinike

Zorica Nikolić

menadžer

Psihijatrija, psihologija i psihoterapija

Tatjana Cvetković

Psiholog, psihoterapeut, načelnik psihološko-pedagoškog kabineta

Jelena Krstić

Psiholog, psihoterapeut, koordinator psihološkog sektora

Mr Elena Jovančić

Psiholog, psihoterapeut, šef sektora za projekte

Mr Sanja Trajkov

Specijalni pedagog-defektolog, šef pedagoško-defektološkog sektora, porodični psihoterapeut

Dr Vladica Sibinović

Psihijatar, psihoterapeut

Dr Goran Selimović

Psihijatar, psihoterapeut

Mr sc. dr Ivana Kostić-Petrović

Psihijatar, psihoanalitički psihoterapijski savetnik

Dr Irena Golubović

Psihijatar, psihoterapeut

Dr Gordana Stojiljković

Psihijatar, Porodični psihoterapeut

Prim. dr Dragana Krasić

Neuropsihijatar, psihoterapeut

Dr Ekaterina Vasev

Psihijatar

Dr Milica Miljević

Spec. dečije i adolescentne psihijatrije

Dr Dragana Aranđelović

Neuropsihijatar, psihoterapeut

Dr Jelena Mladenović

Neuropsihijatar, spec.sudske psihijatrije

Dr Tatijana Džalović Kozarov

Neuropsihijatar

Dr Jadranka Vukićević

Dečji i adolescentni neuropsihijatar

Dr Aleksandra Petrović

Psihijatar, Psihoterapeut

Dr Dragan Vukadinović

Psihijatar, Psihoterapeut

Prof. Dr Marina Matejević

Pedagog; psihoterapeut

Petar Radović

Master socijalni psiholog; psihodinamski savetnik pod supervizijom

Ivana Stanojević-Krstić

Master psiholog; porodični psihoterapeut

Jelena Spasić

Psiholog, psihoterapeut

Dr Marija Gaćinović

Nutricionista

Neurologija

Dr Sibin Vladejić

Neurolog

Dr Anđelka Ilić

Neurolog

Dr Aleksandar Stojanov

Neurolog

Dr Ivan Ilić

Dečiji neurolog

Dr Žanina Tintor Mitrov

Neurolog

Nena Savić

EEG tehničar

Aleksandra Vujović

Specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Pedijatrija

Mr sc.med.dr Snežana Jovanović

Specijalista pedijatar-endokrinolog

Dr Jadranka Bonić

Pedijatar

Dr Tatjana Trajković

Pedijatar

Dr Žaklina Milošević

Pedijatar, Neonatalog

Dr Milena Nikolić

Specijalista pedijatar

Glavna medicinska sestra

Anđela Jovanović

Glavna medicinska sestra

Medicinske sestre

Marija Miljković

Odgovorna medicinska sestra

Jelena Milenković

Pedijatrijska sestra