Poliklinika Anima Plus

Cenovnik

Cenovnik naših usluga

Cenovnik važi od 01.06.2023.

Individualna psihoterapijska seansa

5000

Grupna psihoterapijska seansa

2500

Psihoanalitička psihoterapija

6000

Psihološko-pedagoško savetovanje

4500

Specijalistički pregled

5000

Specijalistički pregled u kućnim uslovima

8000

Test profesionalne orijentacije

6000

Test profesionalne selekcije

6000

Psihološka eksploracija dece

8000

Psihološka eksploracija

9000

Neuropsihološka eksploracija

9000

Psihološka eksploracija sa roršah tehnikom

10000

Psihološka eksploracija

11000

u kućnim uslovima

Neuropsihološka eksploracija

11000

u kućnim uslovima

EEG u budnom stanju

6000

EEG u spavanju

7000

EEG u spavanju i pregled neurologa

10000

EEG u budnom stanju i pregled neurologa

9000

Psihološka radionica

2000

Logopedski tretman

2000

Pedijatrijski pregled

4000

Kontrolni pedijatrijski pregled

3000

Pedijatrijski pregled sa izradom krivulja rasta

4500

Subspecijalistički pregled

5000

Inhalacija

2000

Savetovalište za zdravo dete

5000