Poliklinika Anima Plus

“Ja sam lep, ja sam jak, ja sam mudar, ja sam dobar. Ja sam sve to rekao!”                                                                                                                                          Lee 

Narcizam može biti zdrav i patološki. Zdrav, normalan narcizam povezan je s pristrasnom, pozitivnom samopercepcijom. Određen nivo samoljubavi prema sebi potreban nam je i poželjan da bismo imali pozitivnu sliku o sebi i visoko samopoštovanje. Zdrav narcizam nam pomaže da očuvamo osećaj stabilnosti i sigurnosti i kada se nađemo u situacijama koje mogu da poljuljaju naše samopoštovanje. U ovom tekstu biće opisani slučajevi patološkog narcizma-osobe sa narcističkim poremećajem ličnosti i njihovo ponašanje u partnerskom odnosu.

Karakteristike narcističkog poremećaja ličnosti

Narcistički poremećaj ličnosti odlikuje nerealistično i nestabilno osećanje sopstvene veličine. Kod osoba sa ovim poremećajem je stalno prisutna težnja ogledanja u drugima odnosno ogledanje u objektima kada kroz odnose sa drugim ljudima traže stalno potrebu za divljenjem i obožavanjem. Drugi služe za refleksiju sopstvene vrednosti, doživljavaju se kao izvor gratifikacija-zadovoljstva a ne kao bića sa potrebama za bliskošću, podrškom i sigurnošću. Narcisi konstantno koriste svaku priliku da istaknu sopstveni značaj, da preterano naglase vlastita dostignuća, da imenuju svoje talente. Veruju da imaju unikatne i jedinstvene karakteristike. To su često društveno i poslovno veoma uspešne, ambiciozne, imućne i cenjene osobe. Ulažu u svoj profesionalni razvoj i svoju profesiju jer im to donosi popularnost i slavu. Pitanje je koliko izistinski i u tome uživaju, u zanimanju koje obavljaju jer kod njih je bitnije takmičenje sa drugima, pobeđivanje, ostvarivanje što većeg uspeha da bi se zadivili i opčinili drugi nego li što istinsk doživljavaju zadovljstvo zbog same profesije. Bitno je impresionirati svoju socijalnu sredinu. Glavna pokretačka životna snaga im je divljenje okoline. Ukoliko nema divljenja menjaju raspoloženje i osećaj valstite vrednosti im pada. Imaju manjak saosećanja (empatije) što je često prikriveno u njihovom ponašanju zahvaljujući dobroj socijalnoj kontroli. Međutim, bez obzira na tu prikrivenost, u interpersonalnom odnosu druga osoba ipak može da oseti njihovu sržnu nezainteresovan i egocentričnost. Preokupirani su maštanjem o sopstvenoj veličini, moći, snazi, briljantnosti, povlašćenosti, idealnoj ljubavi i teže da dominiraju. Pokazuju osetljivost na kritiku, mišljenje i ocenu okoline. Uživaju da budu predmet posmatranja. U stalnoj su potrazi za novim uspesima, od okoline i ljude očekuju specijalne usluge i povlastice uz pokazivanje arogancije i nadmenosti. Greške priznaju retko ili gotovo nikad i po njihovom mišljenju skoro uvek su u pravu. U suštini su neautentične ličnosti koje nisu uspele da razviju stabilan identitet. Nemaju duboka osećanja. Nisu sposobni da duboko vole. Stalno prisutno osećanje u njima jeste bes koji može biti pritajen i koji čeka svaku povoljnu priliku da eskalira u trenutku nekog osujećenja. Intenzivan, buran i ekslozivan bes se javlja uvek kada nije po njihovom, kada ih je neko ili nešto osujetilo u ostvarivanju plana ili želje.

Iako osobe sa ozbiljnijom narcističkom patologijom mogu imati snažnu volju i biti uspešne u raznim aktivnostima i poslovnoj karijeri, njihovo delanje je, uglavnom, usmereno na reparaciju ugrožene slike o sebi, na održavanje grandiozne slike. Rekli smo već da, kada osoba ne može sama da obavlja neke osnovne psihološke funkcije (održavanje zrelog samopoštovanja kod narcističke patologije), ona parazitira na drugima koji su joj neophodni za obavljanje te funkcije. Za održavanje grandiozne slike o sebi je potrebna publika. Da bi publika (druga osoba, grupa, javnost) stalno obavljala funkciju ogledanja grandioznog selfa, ona se mora zavoditi i kontrolisati. Tako se volja usmerava na aktivnosti čija je bazična funkcija zavođenje (stvaraje lažne, grandiozne slike), manipulaciju i kontrolisanje objekata (zapravo self objekata – koji su produžeci narcističkih potreba, a ne nezavisne in dividue sa potrebama). Sa druge strane, možemo reći i da patologija volje podstiče narcističku patologiju. Osoba koja nema volju za separacijom i individuacijom (lenjost, potrebe za parazitiranjem, življenjem na tuđ račun…) neće imati realna ostvarenja koja bi omogućila razvoj zrelog samopoštovanja. Time je upućena na kompenzaciju osećanja inferiornosti preko kreiranja lažne, grandiozne slike o sebi (reparacija „grandioznog selfa“ – fantaziranje, samoobmanjivanje sebe i drugih) ili na življenje kroz druge („ti si veliki, ja sam sa tobom, onda sam i ja veliki“ – što je pokušaj reparacije „idealizovanog roditeljskog imaga“). U skladu s ovim je i karakteristika narcisa da za svoje društvo teže da izaberu uglavnom uspešne i ostvarene ličnosti jer veruju da su i sami vredniji i uspešniji ukoliko su sa takvima. Njih hvale, dive im se, teže da se ugledaju na njih. Narcistički poremećaj ličnosti predstavlja ličnost koja nije uspela da savlada najranije razvojne zadatke i da formira svoj identitet.  Razvojni propusti dešavali su se veoma rano, u prvoj i drugoj godini života.

Kako izgleda veza/brak sa osobom koja ima narcistički poremećaj ličnosti

U početku veze narcisoidne osobe mogu biti pune pažnje, šarma, duhovitosti, obećanja. Udvaraće vam se i govoriti stvari koje želite da čujete. Svojom harizmom, stavom i manipulacijom mogu da utiču na vas da se zaljubite u njih, da imate osećaj da ne možete bez njih, da ih ne možete ostaviti. U početnoj fazi može vam delovati kao da tako interesantnu i savršenu osobu nikad ranije niste sreli. Može delovati neverovatno da tako divna osoba zaista postoji. Sve je suviše dobro da bi bilo istinito i to treba da bude prva tačka upozorenja. Tu se često zavaramo jer narcis reflektuje naše želje koje smo mu mi sami otkrili. Kada narcis postane siguran da ste se vezali za njega, kada shvati da ima apsolutnu moć nad vama on kreće da pokazuje svoju pravu prirodu. Tada počinje toplo-hladno ponašanje koje kod vas izaziva pravu buru emocija. Odjednom može izgledati kao da se osoba koja vam je do juče ponavljala da vas voli pretvara u čudovište. Vrlo često se može desiti da se tokom veze, iz čista mira, javljaju iznenadna povlačenja i nestajanja. U vama se smenjuju jaka ljubav i bolna osećanja. Na svesnom nivou vi primećujete ponašanje koje vam više ne prija ali tolerišete i tražite opravdanje za tako nešto. Usmerili ste se na to kako da zadovoljite njega a da se on ne naljuti.  Emocionalno stabilna osoba ima konstantno, predvidljivo ponašanje dok kod narcisa to nije tako. On deluje neuhvatljivo.  Sa njim se živi u iščekivanju onih divnih trenutaka sa početka veze. Kada je plen osiguran on menja ponašanje sa više nametanja osećanja krivice i izbegavajućim ponašanjem i baš tada počinju patnje osobe koja je s njim u vezi kada se čezne za onim lepim momentima sa početka romanse.Do juče idealan partner sada skida masku i vi upoznajete njegovu drugu stranu, onu pravu. Postaje neraspoložen, sve mu smeta, sve počinje da ga nervira, šta god da vi uradite to više ne da nije dobro nego je strašno loše, užasno. Izostaju pohvale, komplimenti a kritike i omalovažavanja se gomilaju. Kao vešt manipulator narcis će učiniti da sve izgleda kao da je vaša greška. Teret odgovornosti će svaliti na vas kao i svu krivicu. Krivica je moćno oruđe manipulacije. Čak i kad ste sigurni da niste krivi za određena dešavanja u vezi, narcis će uspeti da vam nametne to osećanje. Bez obzira na vaš entuzijazam, optimizam, dobru volju, zaljubljenost, želju da mu ugodite i da svoje ponašanje prilagodite njegovom raspoloženju, da ispravite svoje “mane” i “greške” to njemu nikada neće biti dovoljno niti će dovesti do stabilizacije odnosa, do povratka stanja sa početka veze. To je uzaludna borba sa vetrenjačama. Kada imate utisak da ste najranjiviji desiće se da vas odbaci jer suštinski on nikada nije bio emotivno uključen u odnos. Zato mu je i lakše da nastavi dalje. Narcis nije u stanju da se istinski veže za drugu osobu, nije sklon da brine o drugome, plaši se vezivanja i napuštanja. Njegova stvarnost i vaša stvarnost nisu iste. Svaki narcis je emocionalno nezrela osoba. On unutar sebe nije dovoljno integrisan. Osobe koje su sa njim dosta pate. U vezama, kao i u većini ostalih interpersoanlnih odnosa, skloni su iskorišćavanju. Ljudi su sredstva za postizanje i ostvarivanje njihovih ciljeva i potreba. Oni vole sebe kroz druge osobe. Biraju uglavnom osećajne i empatične partnere i to je karta na koju oni  igraju. Drugi ljudi mu služe kao izvor gratifikacija, kao ogledalo za refleksiju sopstvene veličine, pre nego kao ljudska bića koja imaju svoje potrebe za bliskoćšu ili podrškom. Njima je potreban partner koji će im biti potpuno potčinjen, koga će moći da kontrolišu. Oni najbolje znaju šta valja a šta ne za njihovog partnera, od oblačenja i izgleda pa do izbora prijatelja, hobija, mesta za izlazak, pogleda na svet itd. Njihovo konstantno nastojanje da “poprave” svog partnera i učine ga boljim je ustvari način kontrole nad njim, njihovim namerama, željama, ponašanjem. To su osobe koje ne žele da podrže već da rukovode i upravljaju životom svog partnera, ne mareći mnogo za njegova osećanja, obožavajući moć koju imaju nad njim. Kada povrede partnera umesto da im bude žao, da se pokaju ili saosećaju vrlo često će okriviti partnera da je suviše osetljiv i da preteruje.

Narcisoidni partner će vas naterati da poverujete kako bez njega ne biste umeli da se snađete, da biste bez njega propali i da ne biste mogli samostalno da funkcionišete. Veštom manipulacijom postepeno će stvarati osećaj nestabilnosti i emocionalne slomljenosti kod vas.Što ste vi više slabi to ke veća njegova moć nad vama. Ovakav partner će često pokušavati da vas okrene protiv drugih ljudi, vama bliskih osoba pre svega. Nastojaće da vas udalji od članova primarne porodice i prijatelja. Nekada će to nastojanje biti direktno a nekada suptilno (ne dopadaju mu se vaši roditelji, rođaci, smetaju mu vaši prijatelji, nalazi mane i nedostatke vama dragim osobama) i savet je da u takvim situacijama ne prekidati dotadašnje kontakte i druženja da na kraju ne biste bili prepušteni sami sebi i njegovoj milosti, bez socijalne podrške sa strane. Povećavajući socijalnu izolaciju svog partnera narcis mu otežava ili onemogućava odlazak iz veze. Svađa s njim iziskuje dosta energije jer oni ne žele da uzmu u obzir vaše argumente niti ono što je vama bitno kao ni to kako se osećate.

Ostati sa osobom koja ima narcistički poremećaj ličnosti moglo bi da znači izgubiti svoju individualnost, samopoštovanje, mentalnu snagu, emocionalnu svežinu. Život sa ovakvim partnerom ostavlja posledice po psihičku stabilnost i mentalno zdravlje, neretko i fizičko. Veza i brak mogu biti iscrpljujući. Kada oseti da bi mogao biti ostavljen narcis neće prezati od toga da vas ubedi kako će se promeniti i kako će sve biti drugačije ili će nalaziti opravdanja a krivicu prebacivati na vas. Može kombinovati i jedno i drugo, obasipanje ljubavlju i vređanje istovremeno. Njegov superiorni status može da ugrozi jedino osećaj gubitka kontrole nad vama.

Šta ako smo u takvoj vezi?

Ako ste u vezi sa ovakvom osobom dobro je razmisliti i zapitati se čega ima a čega nema u tom odnosu? Da li ste u toj vezi negde izgubili sebe i da li vam je postalo važnije ono što je bitno vašem partneru?  Da li je taj partner suštinski brižan prema vama? Da li vi nosite najveći emocionalni teret? Da li se pita kako se osećate, da li smišlja kako da vas razveseli, da li se pita kako vam je na poslu, kod kuće? Da li dovoljno vrednujete sebe? Da li vam je potrebna potvrda sa strane da biste samopotvrdili i cenili sebe i ako jeste zašto je to tako?

Potrebno je uspešno pregovarati o svojim potrebama. Kao zrela osoba moramo znati koje su naše potrebe i svesni čega nema u vezi, da ta osoba ne razmišlja suštinski kako da nas zaista usreći i da je pažnja koju dobijamo zapravo samo delić koji nas čini srećnim. Kada se suočimo da to nije to, da je nešto od toga više izmaštano a ne baš realno javlja se bol, tuga, emocionalno razdiranje, kada uviđamo da nečega zaista nema i da je možda samo delovalo da ga ima. Neki ljudi misle da ta bol koju osećaju označava veliku ljubav. To je samo prestanak samobmanjivanja i to ne znači da je ta osoba bila naša ljubav već samo naša zavisnička potreba.  U takvim trenucima potrebno je pojačano se brinuti o sebi, biti nežan, brižan i saosećajan prema svojoj patnji. U krizi treba povećavati brigu o sebi i svesno se odupreti autodestruktivnom procesu. 

Zavisiničke veze sa narcisima na kraju uništavaju samopouzdanje. Osobe koje su sa njima počinju da sumnjaju u sebe, sopstvene vrednosti, u svoju percepciju stvarnosti. Često se osećaju kao da su u emotivnom vakumu, sve u šta su verovali shvataju da ustvari nije.  Partneri osoba sa narcističkim poremećajem ličnosti negde shvataju da su u stanju velike boli i žele da rade nešto da izađu iz toga, da nešto poprave za razliku od narcisa koji uopšte ne smatraju da treba nešto da menjaju kod sebe.  U takvim situacijama potrebno je vratiti fokus i pažnju na sebe i prestati poklanjati pažnju osobi koja to ne zaslužuje. Obratiti pažnju na sopstvene bolne osećaje, ne ignorisati ih.  Sebe staviti na prvo mesto uprkos osećanju krivice. Upoznati svoje unutrašnje dete, emocionalno sazrevanje je ključ zdravih odnosa. Mogu se zapisati sve situacije sa narcisoidnom osobom kada su se osećali povređeno i odbačeno. Poštovati to iskustvo, postaviti granice. Negovati prijateljstva, hobije i interese koji mogu pomoći jačanju samopouzdanja. Negovati svoj um i telo. Da bi se išlo dalje žrtve ovakvih odnosa se trebaju osloboditi prevelike boli tako što će priznati sebi da je ta bol realna i da je moraju proživeti. 

Prekid sa narcisom je težak i destruktivan i osobe koje su s njim provele neko duže ili kraće vreme možda ne znaju odakle da krenu u proces oporavka i to je u redu. Potrebno je shvatiti ozbiljnost situacije, uključiti razum i početi borbu za stariju verziju sebe, verziju koja je postojala pre te destruktivne veze, borbu za energičnu, sampouzdanu, srećnu i hrabru osobu koja voli, vrednuje i ceni sebe, koja upravlja sobom i svojim životom. Pažnju okrenuti ka sebi i ne pristajati na emocionalno niti bilo koje drugo zlostavljanje jer kad god se vi osetite bespomoćno, malo i beznačajno moć vašeg narcisoidnog partnera nad vama raste. Preispitati sebe i otkriti zašto ste izabrali baš takvog partnera jer ono čime smo privučeni jednim delom nalazi se i u nama samima. Drugu osobu ne možemo promeniti, jedino sebe.

Jelena Krstić, psiholog

Kontakt: nikolic.jeka@gmail.com

Korišćena literatura:

Divac-Jovanović, M., Švrakić, D. (2017). Granična ličnost i njena različita lica;  Beograd, Clio