Poliklinika Anima Plus

Psihoterapija ili terapija razgovorom je način da se pomogne ljudima sa širokim spektrom problema u oblasti mentalnog funkcionisanja i emocionalnih teškoća. Psihoterapija može pomoći u uklanjanju, redukovanju i kontrolisanju problematičnih simptoma, omogućavajući bolje funkcionisanje, ozdravljenje i opšte blagostanje. Može biti od pomoći ne samo ljudima sa problemima već je korisna i za ljude zainteresovane za učenje novih i efikasnijih strategija suočavanja sa svakodnevnim izazovima življenja, bolje upoznavanje sebe, osvešćivanje i bolje razumevaje vlastitih misli, uverenja, osećanja.. Psihoterapija može da bude moćno i značajno iskustvo koje vam menja kvalitet života i pomaže da ispunite svoj potencijal, koristite resurse kojima raspolažete. Budući da psihoterapija uključuje i diskusije koje pokreću intenzivne emocije, možda ćete plakati, biti uznemireni ili čak ljuti tokom seansi. Neko se može i fizički osećati iscrpljeno nakon razgovora. Terapeut je tu da pomogne da se nosite sa takvim osećanjima, da ih izrazite i obradite u sigurnoj i podržavajućoj atmosferi bez osuđivanja ili kritikovanja. Takođe on vam može pomoći da steknete dublji uvid u suštinu problema koji vas muče i da pronađete bolje i efikasnije načine da se nosite sa osećanjima i strahovima, promenite način razmišljanja i ponašanja, da poboljšate odnose sa drugima i sa samim sobom, da shvatite povezanost onoga kako se osećate sa onim što vam se dogodilo, da naučite da bolje komunicirate i tolerišete razlike u sebi i drugima. Psihoterapija je efikasna u tretmanu emocionalnih problema uključujući anksioznost, depresivne smetnje, suočavanje sa stresom i oporavak od stresnih situacija, nedostatak poverenja, velika stidljivost u socijalnim relacijama, suočavanje sa posledicama zlostavljanja, zanemarivanja, ekstremne promene raspoloženja, poteškoće u uspostavljanju i održavanju odnosa kao i često uključivanje u nezadovoljavajuće ili destruktivne odnose, seksualni problemi, teškoće u nošenju sa gubicima poput razvoda, ozalošćenosti, gubitka posla, poremećaji ishrane, samopovređivanje, opsesivno ponašanje, napadi panike, fobije, generalizovana anksioznost, osećanje nesigurnosti, ranjivosti, bespomoćnosti, teškoće u tolerisanju neizvesnosti, donošenju odluka, preuzimanju odgovornosti, izgradnji zadovoljavajućih partnerskih odnosa.

Broj psihoterapijskih seansi koje vam trebaju kao i koliko često morate da viđate svog terapeuta je različit i zavisi od faktora kao što su: vrsta mentalnog problema/poremećaja koji imate, ozbiljnost vaših simptoma, dužina trajanja simptoma i nošenja sa situacijom, brzina napredovanja i poboljšanja aktuelnog stanja, količina stresa koji svakodnevno doživljavate i kome ste izloženi, podrška koju dobijate od članova porodice i značajnih drugih, vrsta psihoterapije. Može potrajati nekoliko nedelja ukoliko vam je potrebna pomoć da se nosite sa kratkoročnom situacijom ili nekoliko meseci čak i godina ako imate psihološke smetnje ili poremećaj koji traje duže.

Razgovori sa terapeutom su poverljivi. Sami klijenti mogu preduzeti određene korake kako bi izvukli maksimum za sebe iz psihoterapijskih susreta sa svojim terapeutom. Potrebno je da se uvere da se osećaju prijatno sa svojim terapeutom. Terapija je najefikasnija kada je klijent aktivan učesnik i učestvuje u donošenju odluka za sebe. Što je veća otvorenost i veća spremnost da se dele intimni sadržaji , razmišljanja, osećanja i iskustva, razmatraju novi uvidi, ideje i načini na koje može nešto da se učini veći su i benefiti koje možete da očekujete. Ako se nerado govori o određenim temama, pitanjima zbog suviše bolnih emocija, neugodnosti ili straha potrebno je takođe da se o tome razgovara sa terapeutom. Nekada je potrebna unutrašnja,emocionalna spremnost za deljenje određenih sadržaja a ne samo intelektualna i zbog toga je psihoterapija proces koji traje. Potrebno je držati se svog plana i rasporeda seansi. Ukoliko se javi razočaranost zbog toga što se ne napreduje brzinom kojom se želi može se javiti i slabljenej motivacije za dolazak i iskušenje da se preksoče seanse ili da se proces napusti. To može negativno da se odrazi na napredak. Kontinuitet je jako bitan u i nerealno je očekivati trenutne rezultate. Rad na emocionalnim pitanjima može biti bolan i može zahtevati naporano zalaganje. Različiti terapeuti će vam pomoći da to učinite na različite načine. Neki će vas podržati da generalno govorite o svojim mislima, osećanjima, ponašanju a neki će imati možda posebne vežbe i zadatke. Terapeut vam neće reći šta da radite, niti odlučivati umesto vas a ni deliti savete. Fokus je na slušanju, razumevanju i saosećanju, postavljanju pitanja koja vam mogu pomoći da stvari sagledate iz novog ugla, bavljenju uzrocima koji su doveli do teškoća ili simptoma, stvaranju pozitivnih promena i osposobljavanja za samostalno nošenje sa životnim promenama u sadašnjosti i budućnosti.

Psihoterapijsko iskustvo svake osobe je različito i priča za sebe. To je individualni proces koji zahteva vreme. Da bi imala koristi od procesa sama osoba treba imati želju da učestvuje, aktivno se uključuje u sam proces, redovno prisustvuje u zakazanim terminima, obavlja zadatke između seansi ako ih ima, bude iskrena i prema sebi i prema terapeutu kada opisuje simptome, situacije, osećanja.

Neki od znakova koji ukazuju da je možda pravo vreme za javljanje psihoterapeutu su nagomilani problemi koji izazivaju otežano svakodnevno funkcionisanje. Ako mislite da ono što vas muči prekida i narušava brojna područja vašeg života, uključujući školu, posao, odnose sa članovim porodice, partnerom, prijateljima, možda je vreme da krenete da radite na rešavanju problema. Ukoliko se oslanjate na nezdrave, regresivne ili nefunkcionalne mehanizme suočavanja, ukoliko se suočavate sa problemom na nezdrav način koristeći alkohol, prejedajući se ili stalno ulazeći u sukobe i konflikte sa drugima, traženje pomoći može vam pomoći da pronađete zdravije i korisnije strategije suočavanja.  Ako je došlo do tačke u kojoj su drugi ljudi, porodica, prijatelji, zabrinuti za vaše emocionalno zdravlje možda je vreme da vidite da li psihoterapija može poboljšati vaše psihološko stanje. Ukoliko ništa što ste do sada pokušali nije uspelo da reši vašu muku, čitanje knjiga za samopomoć, priče sa prijateljima, samostalno proučavanje i primenjivanje tehnika koje ste nalazili na internetu ili pak zanemarivanje i neobraćanje pažnje na problem uz uverenje da će proći samo od sebe a čini se da se stvari ne menjaju ili se čak pogoršavaju možda je trenutak da učinite nešto konstruktivnije za sebe.

Jelena Krstić, psiholog

kontakt:nikolic.jeka@gmail.com