Poliklinika Anima Plus

Život i rad psihoanalitičarke Ksenije Kondić

Ksenija Kondić bila je specijalista kliničke psihologije i redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, jedan od osnivača Društva za razvoj psihoanalize. Bavila se psihoanlitičkom psihoterapijom dece i adolescenata. Kao predavač bila je angažovana i na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Život i rad Ivana Nastovića

Ivan Nastović bio je doktor psiholoških nauka, specijalista za kliničku psihologiju, psihoterapeut i kako se smatra, možda jedan od najboljih poznavalaca dubinske psihologije na našim prostorima. Bavio se grupnim i individualnim tumačenjem snova. Držao je i edukativne grupe za stručno tumačenje snova širom bivše Jugslavije.

Život i stvaralaštvo Marije Luize fon Franc

Marija Luiza fon Franc bila je švajcarski psiholog, jungijanska analitičarka, široj javnosti poznata po njenim vrlo lucidnim interpretacijama bajki i alhemijskim rukopisima. Do dan danas važi za neprikosnoveni i vodeći autoritet na području psihološke interpretacije bajki. Bila je bliska saradnica Karla Gustava Junga sa kojim je sarađivala preko trideset godina.

Psihoanalitičar Rolo Mej

Rolo Mej (Rollo Reece May), rođen 21.04.1909. godine u Ohaju, bio je uticajni američki psiholog i autor jedne od najeminentnijih knjiga Ljubav i volja. U svojim radovima, mnogi su ga često povezivali za humanističkom psihologijom i egzistencijalističkom filozofijom, a on se, zajedno sa Viktorom Franklom, zauzimao za egzistencijalističku psihoterapiju.

Život i rad psihoanalitičara Džonatana Sklara

Dr Džonatan Sklar je nezavisni psihoanalitičar za psihoterapijsku edukaciju i saradnik u Britanskom psihoanalitičkom društvu (BPAS). Radio je u privatnoj praksi više od trideset godina. Karijeru je počeo kao psihijatar a kasnije se edukovao za psihoterapiju na Klinici Tavistok i psihoanalizu na Institutu za psihoanalizu (IoPA).

Život i rad psihoanalitičara Aleksandera Lovena

Aleksandar Loven (23. decembar 1910 – 28. oktobar 2008) bio je američki lekar i psihoterapeut. Razvio je bioenergičku analizu, odnosno oblik telesne psihoterapije, nazvane i kao psihoterapija orjentisana na telo. Ovaj psihoterapijski pristup pristup primenjuje osnovne principe somatske psihologije koja potencira da je sva trauma ukorenjena u musklulaturi tela.

Život i rad psihoanalitičarke Tamare Štajner Popović

Tamara Štajner Popović je bila trening analitičar Beogradskog psihoanalitičkog društva i Internacionalne psihoanalitičke asocijacije i prvi dečji psihoanalitičar u našoj zemlji. Uživala je veliki ugled u evropskim i svetskim psihoanalitičkim krugovima. Zahvaljujući njoj i naporu koji je ulagala na širenju psihoanalitičke teorije i tehnike psihoanalitičke psihoterapije u Srbiji, naša zemlja je počela da se prepoznaje kao novo izvorište stare psihoanalize. Vratila je na našu psihološku scenu psihoanalizu kao vrlo inspirativan način razmišljanja koji temeljno i mudro objašnjava ponašanje i psihički život pojedinaca, grupa kao i velikog broja društvenih pojava.

Život i rad psihoanalitičara Haralda Juliusa Alfreda

Harald Julius Alfred Carl-Ludvig Schultz-Hencke, rođen 18. avgusta 1892. godine u Berlinu, bio je nemački psihijatar i psihoterapeut. Bio je sin Dankmara Šulc – Henkea ( Dankmar Schultz – Henke ), hemičara i osnivača fotografskog instituta pri edukacionoj organizaciji za primenjene umetnosti, Lette-Verein, u Berlinu.

Život i rad psihoanalitičara Daniela Šterna

Daniel N. Štern (16. avgust 1934.- 12. novembar 2012.) bio je istaknuti američki psihijatar i psihoanalitički teoretičar, specijalizovan za razvoj novorođenčadi, o kojoj je napisao niz knjiga- od kojih je najznačajnija “Interpersonalni svet odojčadi” (1985). Bio je dobro poznat kao stručni istraživač ranog afektivnog vezivanja majke i deteta. Istraživanje i otkrića na polju afekt