Poliklinika Anima Plus

Život i rad psihoanalitičara Ervina Štrausa

Ervin Štraus, rođen 11.10.1891. godine u Frankfurtu, bio je nemački fenomenolog i neurolog koji je svojim zalaganjem na polju psihijatrije i antropologije pomogao u uvođenju holističkog pristupa koji je podrazumevao kritiku prema mehanističkim i redukcionističkim gledištima u razumevanju i lečenju ljudi.

Život i rad psihoanalitičara Dejvida Tejlora

Dejvid Tejlor imao je istaknutu karijeru kao analitičar za obuku, psihijatar i psihoterapeut u javnom sektoru. Gostujući je profesor na Univerzitetskom koledžu u Londonu, poverenik Melanie Klein Trust i član odbora Britanskog psihoanalitičkog društva odgovornog za istraživanje.

Život i rad psihoanalitičara Roberta Hinselvuda

Robert Hinshelwood (1938) je engleski psihijatar i  akademik. Profesor je psihoanalitičkih studija na Univerzitetu u Esseksu. Školovao se za lekara i psihijatra. Interesovao se za pokret Terapijske zajednice od 1974, i urednik je u The International Journal of Therapeut Communities (1980) sa Nickom Manningom.

Alis Miler: drama zlostavljajućeg odrastanja

Alis Miler je bila ugledna švajcarsko-poljska psihološkinja, psihoanalitičarka, filozofkinja i javna intelektualka poznata po svojim knjigama u kojima je pisala o roditeljskom zlostavljanju dece. Njen doprinos psihologiji je izuzetan a njene knjige prevedene su na mnogo jezika.

Roršahov test ličnosti

Švajcarski psihijatar Herman Roršah je septembra 1921. godine upoznao psihološku naučnu javnost sa svojim ,,dijagnostičkim testom zasnovanom na opažanju” (Rorschach, 1921). Roršahov test, koji se sastojao od 10 karata sa mrljama od mastila koje sačinjavaju osnovnu testovnu građu njegovog mernog instrumenta, a koji je i danas slavljen, izrazito cenjen i korišćen, isprva je od strane samoga autora bio zamišljen kao test opažanja ali je vremenom svrstan u skupinu projektivnih tehnika.

Marion Vudman: bez bola nema unutrašnjeg rasta

Marion Vudman, rođena Boa, jedna je od najpoznatijih jungovskih analitičara Severne Amerike, rođena 15. avgusta 1928.godine u Kanadi. Bila je najstarije od troje dece majke Ile, domaćice i oca Endrua Boa, koji je bio ministar. Imala je dva brata, Frejzera Boa koji je bio psihoanalitičar i Brusa Boa, koji se bavio glumom. Prvo je studirala englesku književnost na Univerzitetu Zapadni Ontario i bavila se predavanjem engleskog jezika i drame više od dvadeset godina u srednjoj školi.

Kratko podsećanje na Junga

Karl Gustav Jung (1875-1961), jedan od najvećih i najbrilijantnijih umova XX veka, švajcarski lekar i profesor Univerziteta u Cirihu. Posle završenih studija medicine u Bazelu u 25. godini kreće sa specijalizacijom psihijatrije, te postaje asistent svetski poznatog psihijatra Eugena Brojlera, na njegovoj Klinici za mentalne bolesti u Cirihu.

Život i rad psihoanalitičarke Ksenije Kondić

Ksenija Kondić bila je specijalista kliničke psihologije i redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, jedan od osnivača Društva za razvoj psihoanalize. Bavila se psihoanlitičkom psihoterapijom dece i adolescenata. Kao predavač bila je angažovana i na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Život i rad Ivana Nastovića

Ivan Nastović bio je doktor psiholoških nauka, specijalista za kliničku psihologiju, psihoterapeut i kako se smatra, možda jedan od najboljih poznavalaca dubinske psihologije na našim prostorima. Bavio se grupnim i individualnim tumačenjem snova. Držao je i edukativne grupe za stručno tumačenje snova širom bivše Jugslavije.