Poliklinika Anima Plus

Ivan Nastović bio je doktor psiholoških nauka, specijalista za kliničku psihologiju, psihoterapeut i kako se smatra, možda jedan od najboljih poznavalaca dubinske psihologije na našim prostorima. Bavio se grupnim i individualnim tumačenjem snova. Držao je i edukativne grupe za stručno tumačenje snova širom bivše Jugslavije. Autor je mnogih knjiga, monografija, udžbenika i praktikuma iz oblasti dubinske psihologije. Osnivač je Centra za dubinsku psihologiju i analizu snova, koji nakon njegove smrti nosi njegovo ime. Centrom danas rukovodi Olivera Žižović. Nastović je bio vrstan poznavalac i sva tri jezika nesvesnog; individualno, kolektivno i familijarno nesvesnog kao i savremene Ego psihologije a odlično je poznavao i koristio u svom psihodijagnostičkom radu Roršahov i Sondijev test kao i Jungov test asocijacija.

Rođen je 3. Marta 1932.god u selu Vrtišu kraj Niša. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu kao i studije psihologije. Nakon  završetka doktorata odlazi u Beč, na jednogodišnju specijalizaciju na Klinici za neuropsihijatriju, gde upoznaje Jakoba Morena, tvorca psihodrame. Posle toga odlazi za Cirih, na poziv Leopolda Sondija, osnivača šikzal analize koji je otkrio i proučavao familijarno nesvesno, i na njegovom institutu završava dvogodišnju specijalizaciju i postaje specijalista za dubinsku psihologiju i Sondijev test. Zajedno sa Sondijem kao supervizorom radio je devet meseci na psihološkoj analizi Kainovog i Edipovog kompleksa a nalazi i mišljenja do kojih se došlo objavljeni su u Sondijevoj knjizi “Kainov kompleks”. Na Jungovom institutu četiri meseca sluša predavanja Mari Luize fon Franc o jungovskoj analizi bajki. Pod mentorstvom Evalda Boma, svetskog eksperta za Roršahovu metodu, na Institutu za primenjenu psihologiju završava kurs za primenu i tumačenje Roršahovog testa. Za naučni doprinos psihologiji 1989. godine je dobio nagradu “Dr Borislav Stevanović” koju mu je dodelilo Društvo psihologa Srbije. Umro je u Beogradu 29. Jula 2013. godine.

Pored knjige o Nikoli Tesli i četiri stručne monografije iz dubinske psihologije i dinamičke psihijatrije, kao i dve o teoriji i praksi tumačenja snova, Ivan Nastović je napisao knjige o snovima Margarit Jursenar, o arhetipskom svetu Desanke Maksimović, Animi Laze Kostića, nesanicama Ive Andrića, i o Seobama Miloša Crnjanskog u svetlu snova Vuka Isakoviča.

Svojom knjigom o neurotskim sindromima, doprineo je ispunjavanju praznine u našoj stručnoj literaturi o neurozama i obogatio značajnim novinama. Takođe je značajno doprineo da se Ego psihologija prvi put primenjuje u našoj stručnoj javnosti i literaturi kao teorijski model za razumevanje psihičkog poremećaja kao što je psihopatija. Kod psihopata, unutrašnji konflikti se ispoljavaju kroz unutrašnju napetost i postoji nesposobnost psihopatski slabog Ega da agresivnost i infantilna nezadovoljstva adekvatno obradi i kanališe, tako da slobodna agresivnost stvara trajnu dispoziciju prema konfliktima. Psihopatski ego nije u stanju da podnosi nezadovoljstvo, bol i napetost. Abreagovanje kroz agresivna i impulsivna pražnjenja kod psihopata je u funkciji ventila sigurnosti i rasterećenja od napetosti nakon čega dolazi do ponovnog uspostavljanja psihičke ravnoteže.

U knjizi “Psihologija snova i njihovo tumačenje” Nastović kaže za snove da većina ljudi živi u zabludi da su snovi nešto nevažno i sporedno u životu, iako svaki čovek sanja od rođenja do smrti, dobijajući od snova često važne poruke. Snovi imaju funkciju lečenja, oni nas podučavaju, dopunjuju, usmeravaju, inspirišu, ukazuju nam gde grešimo i gde smo neprilagođeni i, konačno, daju nam odgovore na pitanja i rešenje za probleme sa kojima svesni deo naše ličnosti ne može da izađe na kraj. Snovi su od velikog terapijskog, dijagnostičkog, prognostičkog i etiološkog značaja. Oni nam mogu ukazati na to odakle treba započeti psihoterapiju jer otkrivaju nesvesnu anamnezu, odnosno ono što pacijent ne zna o sebi.

Psiholog, psihoterapeut u superviziji; Jelena Krstić

Korišćeni izvori:

Ego psihologija psihopatije; dr Ivan Nastović

Dubinsko-psihološki dijagnostički praktikum; dr Ivan Nastović

Psihologija snova i njihovo tumačenje; dr Ivan Nastović

https://sr.m.wikipedia.org/sr