Poliklinika Anima Plus

Život i rad psihoanalitičara Ronalda Leinga

Ronald David Leing, britanski psihijatar poznat po svom alternativnom pristupu lečenju šizofrenije. Takođe je bio osnivač pokreta koji će 1960-ih i 70-ih biti poznat kao anti-psihijatrija.

Frida From Rajhman: rad sa šizofrenim pacijentima

Frida From Rajhman je bila pionirka u oblasti psihoanalize koja je najveći deo svog života provela lečeći psihotične pacijente. Rođena je u Nemačkoj, 23.oktobra 1889., severno od Švarcvalda. Njena majka, Klara Simon Rajhman bila je oštroumna, samouverena i energična žena.

Život i rad psihoanalitičara Džusta Merloa

Jost Abraham Maurits Meerloo (14. mart 1903. – 17. novembar 1976.) bio je holandski doktor medicine i psihoanalitičar. Kao lekar opšte prakse, radio je sve do 1942. pod nacističkom okupacijom, kada je preuzeo ime Jost da prevari okupacione snage i 1942. pobegao u Englesku (nakon što je jedva izmakao smrti od ruku Nemaca). Bio je šef Psihološkog odeljenja holandske vojske u Egzilu u Engl

Život i rad psihoanalitičara Franca Aleksandera

Franc Gabrijel Aleksander (na mađarskom Aleksandar Ferenc Gabor) bio je psihoanalitičar i lekar. Rođen je 22. januara 1891. godine u jevrejskoj porodici u Budimpešti. Otac mu je bio Bernhard Aleksander, filozof i književni kritičar. Osnivač je psihosomatske škole u Čikagu i smatra se jednim od osnivača psihosomatske medicine i psihoanalitičke kriminologije.