Poliklinika Anima Plus

Ronald David Leing, britanski psihijatar poznat po svom alternativnom pristupu lečenju šizofrenije. Takođe je bio osnivač pokreta koji će 1960-ih i 70-ih biti poznat kao anti-psihijatrija.

Leing je rođen u radničkoj porodici 7.10.1927. godine u Glazgovu (Škotska) gde je i odrastao. Studirao je medicinu i psihijatriju i stekao zvanje doktora medicine na Univerzitetu u Glazgovu 1951. Nakon što je služio kao regrutni psihijatar u britanskoj vojsci (1951–52) i predavao na Univerzitetu u Glazgovu (1953–56), vodio je istraživanja na klinici Tavistok (1956–60) i na Tavistok institutu za ljudske odnose (1960–89). Imao je privatnu praksu u Londonu.

Umro 23.08.1989. godine u Sen Tropeu (Francuska). Tokom većeg dela svoje karijere, R.D.Leing je bio zainteresovan za osnovne uzroke šizofrenije. U svojoj prvoj knjizi „The Divided Self“ (1960), on je teoretisao da ontološka nesigurnost (nesigurnost u nečiju egzistenciju) izaziva odbrambenu reakciju u kojoj se sopstvo cepa na zasebne komponente, stvarajući tako psihotične simptome karakteristične za šizofreniju. Protivio se standardnim tretmanima za šizofreničare, kao što su hospitalizacija i terapija elektrošokovima. On je dalje analizirao unutrašnju dinamiku šizofrenije u delu The Self and Others (1961) i sa Aaron Esterson objavio „Sanity, Madness, and the Family“ (1964), grupu studija o ljudima čije je mentalne bolesti on smatrao izazvanim njihovim odnosi sa drugim članovima porodice. Leingov rani pristup šizofreniji bio je prilično kontroverzan i on je modifikovao neke od svojih pozicija u kasnijim godinama. Njegova knjiga „Wisdom, Madness, and Folly: The Making of a Psychiatrist 1927–1957“ (1985) bila je autobiografska.

„Ako ljudska rasa opstane, budući ljudi će se, pretpostavljam, osvrnuti na našu prosvetljenu epohu kao na pravo doba Tame. Oni će verovatno moći da uživaju u ironiji situacije sa više zabave nego što možemo da izvučemo iz nje. Smeh je na nama. Videće da je ono što nazivamo „šizofrenijom“ bio jedan od oblika u kojem je, često preko sasvim običnih ljudi, svetlost počela da se probija kroz pukotine u našim previše zatvorenim umovima.“

R.D. Leing

Iva Krstić; medicinska sestra

Literatura:
R.D. Laing | British psychiatrist | Britannica
Biografija Ronalda Davida Lainga, istraživača šizofrenije – Kultura – 2022
(juscogens.net)