Poliklinika Anima Plus

Ako ste se ikada pitali, danas ćemo vam razjasniti razliku.

Razlika između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta leži u njihovom obrazovanju, obuci i vrsti tretmana koje pružaju:

  • Psiholog je stručnjak za mentalno zdravlje sa diplomom/doktoratom iz psihologije.

Obučeni su da dijagnostikuju i leče mentalne poremećaje kroz terapiju razgovora i druge psihološke intervencije.

  • Psihijatar je medicinski doktor koji se specijalizirao za lečenje mentalnih bolesti.

Obučeni su za dijagnostiku i lečenje mentalnih poremećaja kroz kombinaciju terapije razgovora i ordiniranje adekvatne farmakoterapije.

  • Psihoterapeut je stručnjak za mentalno zdravlje koji pruža terapiju razgovora kako bi pomogao osobama sa problemima mentalnog zdravlja.

Psihoterapeuti mogu imati različitu obrazovnu i profesionalnu pozadinu, uključujući psihologiju, socijalni rad i savetovanje.

Uopšteno:

  • psiholog se fokusira na terapiju razgovora i psihološke intervencije
  • psihijatar na farmakoterapiju i terapiju razgovora
  • psihoterapeut se fokusira samo na terapiju razgovora.

Važno je napomenuti da neki stručnjaci za mentalno zdravlje mogu imati preklapajuće uloge i mogu pružati kombinaciju ovih usluga.

Najbolji pristup lečenju za probleme sa mentalnim zdravljem zavisiće od specifičnih potreba i okolnosti pojedinca.