Psihodijagnostika-psihološko testiranje

Psihološka procena se sastoji od razgovora/intervjua sa psihologom i psiholoških testova. Psihološko testiranje ima vrlo široku primenu i osmišljeno je sa ciljem da pomogne da na što pouzdaniji način izmerimo određene psihološke pojave.

 

 

Može se obaviti na lični zahtev klijenata, na zahtev terapeuta/psihijatra ili drugog stručnjaka. Klijenti mogu imati razne razloge za želju za određenom vrstom testiranja, najčešće jer su radoznali da saznaju svoj IQ, žele da otkriju nešto više o sebi, da jasnije sagledaju svoje jake i slabe strane kako bi sa njima efikasnije izlazili na kraj i unapredili svoj način funckionisanja, a samim tim poboljšali i kvalitet života.

 

Terapeut može tražiti testiranje radi diferencijalne dijagnostike, procene aktuelnog psihičkog funkcionisanja, primenu adekvatne psihoterapije/medikamentozne terapije, ili da bi stekao detaljniji uvid u prirodu klijentovih problema pre početka rada.

 

U našoj poliklinici tim psihologa vrši psihodijagnostičko testiranje koje podrazumeva primenu dijagnostičkog intervjua i baterije psiholoških testova uz pomoć kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti i/ ili utvrditi postojanje određenih psiholoških tegoba (testovi sposobnosti/ inteligencije i testovi ličnosti) kao i stepen psihoorganskog oštećenja mozga.

 

Procena ineligencije dece i odraslih

 

Termin inteligencija potiče od latinske reči intellegere koja znači shvatiti, razumeti. Definiše se kao globalni kapacitet individue da racionalno misli, svrsishodno deluje, sposobna je da se prilagodi promenama, pronađe nova rešenja i ponaša se u skladu sa ciljevima koje je sebi postavila.

 

Procena intelektualnih sposobnosti dece:

 

 

Za procenu intelektualnih sposobnosti odraslih koristimo Viti skalu. Ovim testom meri se stepen verbalnog razumevanja (sposobnost subjekta da sasluša pitanje i da odgovori pri čemu se obraća pažnja na tok misli subjekta), sposobnost rasuđivanja (sposobnost analiziranja problema, organizacija misli, pronalaženje rešenja), sposobnost pamćenja (koliko dugo može da se zadrži informacija u kratkoročnoj memoriji, koncentracija i upotreba informacija da bi se postigao određeni rezultat), brzina obrade podataka (sposobnost usmeravanja pažnje na određene stvari).

 

Testovima ličnosti se procenjuju generalne crte ličnosti, karakter ispitanika, nivoi psihološkog funkcionisanja, sklonosti, načini suočavanja sa svetom, slabije i bolje razvijene sposobnosti.

 

Naš tim psihologa koristi sledeće testove za procenu ličnosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuropsihološko testiranje obuhvata:

 

 

Za procenu psihoorganskog oštećenja mozga koriste se neuropsihološki testovi (MMSE-mini mental, MoCa) koji ispituju psihološke funkcije za koje se zna da su povezane sa određenim moždanim strukturama ili neuralnim putevima.

 

Nakon obavljenog testiranja, stručno lice-psiholog Vam saopštava rezultate u pismenoj i usmenoj formi i pruža mogućnost savetovanja povodom ostvarenih rezultata.

 

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo