Psihijatrija odraslih

Psihijatrija (grčki: psyche-duša, iatrea-lečenje) lečenje duše, prepoznata kao grana medicine u starom veku, jer je još Hipokrat zaključio da je psihičko tj. duhovno plod aktivnosti našeg mozga, dakle proisteklo iz telesnog postojanja, pa se kao takvo može i lečiti ukoliko oboli.

 


Psihijatrija je oblast medicine koja se bavi prevencijom nastanka, dijagnostikovanjem, tretmanom i lečenjem psihičkih poremećaja i bolesti, rehabilitacijom i resocijalizacijom osoba nakon lečenja, poboljšanjem kvaliteta života, unapređenjem zdravog psihičkog i
ukupnog funkcionisanja i podsticajem i ostvarivanjem svih potencijala ličnosti.


U psihijatriji postoje dva osnovna pristupa tretmanu psihičkih poremećaja: Biološki - medikamentozni, kada se upotrebom lekova deluje na biohemijsku neravnotežu u
neuronskim i neurotransmiterskim sistemima i postiže lečenje ili redukcija simptoma bolesti i poremećaja.


Psihoterapijski pristup, kada se različitim modalitetima psihoterapijskog procesa deluje na psihološke mehanizme nastanka mentalnih smetnji i poremećaja kao i na strukturno ustrojstvo ličnosti i sve aspekte njenog unutrašnjeg doživljajnog sveta i eksternog delovanja i
interakcija.


Najčešće se primenjuje kombinovani model lečenja koji obuhvata i medikamentozni i psihoterapijski tretman, kao i dodatni socioterapijski i rehabilitacioni pristup. Psihijatrijsko lečenje primenjuje se u širokom spektru psihopatoloških ispoljavanja,
poremećaja i bolesti koji narušavaju mentalno i opšte funkcionisanje čoveka.

 

U našem centru obavlja se lečenje i tretman:

 

 

Pacijentu se pristupa holistički, integrativo, sa individualno prilagodjenim i optimalizovanim planom lečenja,  praćenjem i procenom efekata medikamentozne terapije i korigovanjem eventulne pojave neželjenih dejstava lekova.

 


Poseban akcenat u psihijatriji danas nije samo lečenje i rehabilitacija već nastalih i razvijenih psihičkih  poremećaja, već i njihova prevencija kod postojanja rizičnih bioloških i sredinskih faktora i prolongiranog stresa, dakle suzbijanje nastanka ozbiljnijih poremećaja i bolesti što se može smatrati mentalnom higijenom i jednim od osnovnih kulturoloških pokazatelja u
savremenom drustvu.

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo