Porodična psihoterapija

Sistemska porodična psihoterapija je vrsta psihološkog savetovanja/psihoterapije čiji je cilj naučiti članove porodice veštinama koje će doprineti poboljšanju međusobne komunikacije, rešavanju konflikata, prevazilaženju teških situacija i kreiranju i održavanju boljih porodičnih odnosa. Terapija uključuje sve članove porodice ili samo one koji su u mogućnosti da se priključe, a moguće je raditi i sa pojedincem i sa parovima.

 

 

Porodična psihoterapija može vam pomoći da popravite loše odnose sa vašim supružnikom/suprugom, da razgovarate o specifičnim temama kao što su bračni ili finansijski problem, da rešite konflikte sa decom (problemi u ponašanju, školi, zloupotreba psihoaktivnih supstanci) ili drugim članovima porodice. Porodična terapija se može odvijati paralelno sa drugim vidovima lečenja (terapija medikamentima ili individualna psihoterapija). Porodično savetovanje može biti korisno u bilo kojoj porodičnoj situaciji koja izaziva stres, tugu, bes ili sukob. Kod porodica koje koriste usluge Centra za socijalni rad, psihoterapija je naročito primenljiva u slučajevima razvoda braka i/ili problema u ponašanju kod dece. Seanse traju 50 minuta. Trajanje terapije, broj i učestalost susreta zavisi od konkretne situacije vaše porodice.

 

Porodična terapija ne može odmah i automatski rešiti konflikte ali vam može pomoći da bolje razumete sebe, da se članovi vaše porodice bolje razumeju, da shvatite kako vaša porodica funkcioniše što će doprineti izgradnji stabilnijih odnosa a takođe može vam pružiti veštine da se efikasnije nosite sa izazovnim/stresnim situacijama.

 

Psihoterapija je proces koji traje i za koji morate biti motivisani. Podrazumeva se da redovno dolazite i ispunjavate takozvane ''terapijske zadatke''. Nekad je potreban duži rad kako bi se izmenili neadekvatni obrasci funkcionisanja kod pojedinca i/ili u porodičnom sistemu.

 

Porodična terapija pomaže članovima porodice da izraze i istraže svoje teške misli i osećanja na siguran način, da razumeju iskustvo i poglede na svet koji imaju drugi članovi, da nauče da adekvatno vode računa o potrebama jedni drugih, da razviju svoje snage i naprave korisne promene u svojim odnosima i životu; pomaže im da razumeju i unaprede načine međusobne komunikacije i rešavanja konflikata i na taj način prevaladaju krize, bez obzira da li su krize očekivane ili iznenadne.

 

Ono što ovaj psihoterapijski pravac razlikuje od ostalih je sistemski pristup pojedincu i porodici. Promena kod jednog člana porodice utiče na ostale članove, a samim tim dolazi do promene u celom porodičnom sistemu. Porodična terapija ne smatra da je pojedinac problem ili da je problem u pojedincu, već u odnosima, relacijma i interakcijama koje ostvaruje u porodici.

 

Ciljevi porodične terpije su promene u sistemu porodičnog funkcionisanja. Promene se odvijaju na dva nivoa, kao promena prvog i drugog reda.

 

Promena prvog reda uslovljava smanjenje i nestajanje simptoma kod identifikivanog pacijenta, uz pojavu simptoma kod nekog drugog člana porodice (npr. alkoholičar prestane da pije, žena postaje depresivna).

 

Promena drugog reda jeste ona u kojoj dolazi do nestanka simptoma kod identifikovanog pacijenta, bez pojave simptoma u sistemu, jer je došlo do promena u strukturi, disfunkcionalnim interakcijama i određenju realnosti, porodica je postala otvorena za dalje i moguće promene.

 

Kao terapijski metod porodična terapija se primenjuje u sledećim situacijama:

 

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo