Pedagoški i defektološki tretmani dece

,,Dečije igre nisu samo igre, nego ih treba shvatati ozbiljnom delatnošću.” Michel Eyquem de Montagine

 

 

Pedagoško savetovanje – realizacija bihejvioralnih tretmana dece u opštem smislu podrazumeva rad u pogledu vaspitanja, odrastanja dece ali i razvoja, unapređenja veština roditelja. Osnovni cilj delovanja, traženja pomoći od strane stručnjaka jeste uočavanje problema i mogućih smetnji u razvoju deteta. Pored detekcije samog problema deteta, važno je i unapređenje roditeljskih veština i znanja o savremenom roditeljstvu kako bi se uticalo na dete na što pozitivniji način. Roditelji putem kognitivno bihejvioralnih tretmana dece, oslobađaju njihove emotivne kapacitete ali i dobijaju nove informacije, proširuju svoje znanje, veštine, razrešavaju dileme i pronalaze nova moguća rešenja u odnosu sa svojom decom. Učešće u bilo kom obliku savetodavnog delovanja podrazumeva jačanje ličnih kapaciteta, postizanje emocionalne stabilnosti i osnaživanje cele porodice.

 

Porodicu doživljavamo kao veoma važnu komponentu formiranja samostalne, samouverene, samopouzdane dece koja će uspešno moći da se prilagode svetu koji ih okružuje. Zalažemo se za emocionalno stabilnog roditelja koji će samo takav moći da se nosi sa svim izazovima sa kojima se svakodnevno suočava. Roditeljstvo se uči i usavršava i zato je jedan od osnovnih ciljeva pomoć roditeljima kao najvažnijim nosiocima vaspitnog procesa, uz direktivno delovanje na dečije ponašanje. Osnova tretmanskog delovanja vezuje se za pružanje podrške na putu ka nesmetanom razvoju, koji podrazumeva ohrabrivanje, učenje, osnaživanje, uz potpuno korišćenje svojih snaga ( emotivnih, kognitivnih, ponašajnih) kako bi se uspešno prilagodili.

 

Osnova delovanja i potreba za prvim susretom

 

Svako dete se tokom odrastanja suočava sa brojnim izazovima zbog kojih povremeno može imati potrebu za stručnom podrškom u cilju:

 

 

Efekti tretmana kod dece:

 

 

Nezavisno od razloga zbog kog bi dete bilo uključeno u proces terapije, naš pristup je kreativan i adaptabilan prirodi deteta, mi imamo poverenje u dete i njegovu mogućnost promene. Koristeći igru i razgovor  kao osnovni metod rada dajemo prednost kreativnoj strani pedagogije i psihoterapije da otvore put ka odrastanju i prihvatanju sebe, drugih i koji nas okružuje na zdrav i pozitivan način.

 

Deca terapijom uče da spoznaju svoja osećanja. Razvojem emocionalne pismenosti deci se pomaže da pronađu ličnu sreću, da misle “svojom glavom” i da prepoznaju svoja osećanja i svoje ponašanje usklađuju sa svojim osećanjima. Učeći da osećanja imaju značaj i vrednost u procesu donošenja odluka. Dete koje je emocionalno stabilno će donositi adekvatne odluke spram situacije u kojoj se nalazi, biti sigurnije u sebe, ostvarivati svoje ciljeve i izgradjivati kvalitetnije odnose sa drugima.

 

,, Biti roditelj znači učiti o snagama koje niste znali da imate i doživeti strahove za koje niste znali da postoje.” Linda Woten

 

Roditelji dolaze sa konkretnim problemom koji ne uspevaju da reše i obično žele da nauče veštine koje će omogućiti rešavanje datog problema. Savetovanje je usmereno na poboljšanje odnosa, fokus je na poboljšanju komunikacije, pronalaženju nove strategije za rešavanje problema. Tokom savetovanja roditeljima se pruža podrška da otvoreno ispolje svoje misli i osećanja kao i da se jasno odrede i održe adekvatne porodične uloge i pravila ponašanja. U tom smislu sagledavaju problem iz drugačijeg aspekta što ih čini sigurnijima. Za odnos roditelj - dete je isključivo odgovoran roditelj zato je naš cilj da roditeljima pomognemo da se sa ovom veoma važnom i odgovornom ulogom što uspešnije nose. Biti zdrava podrška svom detetu znači biti realan i postaviti se ispravno u svakodnevnim situacijama. Emocionalna pismenost nam obezbedjuje zdrav i iskren odnos sa detetom, rešavanje problema na ispravan način i pomaže nam da razvijemo samosvest, veštine planiranja, odlučivanja, donošenja odluka i koraka koje ćemo napraviti kako bi rešili neki problem na konstruktivan način. Emotivna stabilnost donosi ličnu moć i jača naše roditeljske veštine, a deci uliva sigurnost i uči ih da budu stabilne ličnosti i imaju jasniju sliku o sebi i životu. Emocionalna pismenost nas uči da razumemo zašto se ponašamo tako kako se ponašamo i mi i naša deca. Svojim ponašanjem dajemo jasan model našem detetu, koje će ono prepoznati i usvojiti u svojim odnosima.

 

Roditeljska dobit:

 

 

Kao poseban oblik rada izdvaja se defektološki tretman namenjen  deci sa smetnjama u razvoju, koji podrazumeva koncept uočavanja problema, prepoznavanja, aktivacije sposobnosti, kao i osamostaljivanja u pogledu socijalizacije i životnog funkcionisanja. Aktivnosti koje primenjujemo za razvijanje društvenih, komunikativnih veština i veština igranja su sledeće:

 

 

Rad defektologa zasniva se na što ranijem podsticanju razvoja perceptivnih, kognitivnih, ekspresivnih i socijalnih veština kod deteta. Cilj rada defektologa, sa jedne strane je isticanje svih potencijala deteta, a sa druge strane minimiziranje ili otklanjanje razvojnih poteškoća. Sve aktivnosti se prilagođavaju svakom detetu ponaosob u zavisnosti od stepena sposobnosti, uzrasta.

 

Kroz individualni rad defektologa unapređuje se rast i razvoj dece u aspektima:

 

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo