Naš tim

Naš tim stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja, neurologije i pedijatrije svojim dugogodišnjim iskustvom i posvećenošću garant su kvaliteta usluga koje pružamo.

Menadžment

Rođen 1965. godine. Medicinski fakultet završio 1991. godine u Nišu, specijalističke studije u Beogradu na VMA 1998. godine, a subspecijalističke studije iz psihodinamske psihoterapije pohađao od 2001-2005 na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Institutu u Palmotićevoj i centru za psihoterapiju „Psiha” u Beogradu. Ličnu analizu završio kod dr Tije Despotović, a superviziju kod Prof dr Zorke Lopičić. Doktorant na Medicinskom fakultetu u Nišu. Od 1993 do 2008. radi na Klinici za psihijatriju KC Niš u G. Toponici. Od 2004. do 2008. direktor centra za psihoterapiju „Ogledalo” u Nišu. Od 2008. godine sa grupom saradnika osnivač centra za psihoterapiju „Anima plus” u Nišu. Od 2016. suvlasnik neuropsihijatrijske ordinacije Anima IMS u Vranju. Od 2021. sa kolegom dr Milanom Mitićem i saradnicima  osniva polikliniku Anima plus. Sudski je veštak za oblast neuropsihijatrije. Učesnik mnogih kongresa u zemlji i inostranstvu i saradnik više zdrastvenih ustanova u zemlji.

User

Dr Ivajlo Ilijev

Psihijatar; psihoterapeut; vlasnik poliklinike

Rođen 1965. godine. Medicinski fakultet završio 1991. godine u Nišu, specijalističke studije u Beogradu na VMA 1998. godine, a subspecijalističke studije iz psihodinamske psihoterapije pohađao od 2001-2005 na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Institutu u Palmotićevoj i centru za psihoterapiju „Psiha” u Beogradu. Ličnu analizu završio kod dr Tije Despotović, a superviziju kod Prof dr Zorke Lopičić. Doktorant na Medicinskom fakultetu u Nišu. Od 1993 do 2008. radi na Klinici za psihijatriju KC Niš u G. Toponici. Od 2004. do 2008. direktor centra za psihoterapiju „Ogledalo” u Nišu. Od 2008. godine sa grupom saradnika osnivač centra za psihoterapiju „Anima plus” u Nišu. Od 2016. suvlasnik neuropsihijatrijske ordinacije Anima IMS u Vranju. Od 2021. sa kolegom dr Milanom Mitićem i saradnicima  osniva polikliniku Anima plus. Sudski je veštak za oblast neuropsihijatrije. Učesnik mnogih kongresa u zemlji i inostranstvu i saradnik više zdrastvenih ustanova u zemlji.

Diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Nišu 1989. god. Završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1999. godine, edukaciju iz psihoanalitičke psihoterapije (2001-2005), edukaciju iz grupne psihoanalitičke psihoterapije (2010-2015) i edukaciju iz psihoanalitičkog organizacionog (poslovnog) konsaltinga. Radno iskustvo: Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja KC Niš (1992-2010); Institut za mentalno zdravlje Beograd (2010-2012). Od 2012 god. obavlja privatnu praksu u spec.psihijatriskoj ordinaciji “Anima plus” u Nišu i u spec.psihijatriskoj ordinaciji “Psiha” u Beogradu. Autor i koautor 58 stručnih radova iz oblasti psihijatrije I psihoanalitičke psihoterapije

User

Dr Milan Mitić

Neuropsihijatar; psihoterapeut; direktor poliklinike

Diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Nišu 1989. god. Završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1999. godine, edukaciju iz psihoanalitičke psihoterapije (2001-2005), edukaciju iz grupne psihoanalitičke psihoterapije (2010-2015) i edukaciju iz psihoanalitičkog organizacionog (poslovnog) konsaltinga. Radno iskustvo: Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja KC Niš (1992-2010); Institut za mentalno zdravlje Beograd (2010-2012). Od 2012 god. obavlja privatnu praksu u spec.psihijatriskoj ordinaciji “Anima plus” u Nišu i u spec.psihijatriskoj ordinaciji “Psiha” u Beogradu. Autor i koautor 58 stručnih radova iz oblasti psihijatrije I psihoanalitičke psihoterapije

Odlikuju je odgovornost, preduzimljivost, produktivnost, inicijativa i usmerenost na rezultate. Poseduje odlične komunikacione i organizacione veštine sa jasnom strategijom u ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

User

Zorica Nikolić

Menadžer

Odlikuju je odgovornost, preduzimljivost, produktivnost, inicijativa i usmerenost na rezultate. Poseduje odlične komunikacione i organizacione veštine sa jasnom strategijom u ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

Psihijatrija i psihologija

Bavi se psihijatrijom i psihoterapijom dece i mladih: prevencijom, dijagnostikom i tretmanom svih razvojnih i psihijatrijskih poremećaja, emocionalnih i bihevioralnih problema,  smetnji u psihosocijalnom funkcionisanju, podsticajem razvoja ličnosti  i unapredjenjem mentalnog zdravlja.

User

Dr Margo Božinović-Stanojević

Specijalista dečje i adolescentne psihijatrije; šef sektora dečje i adolescentne psihijatrije

Bavi se psihijatrijom i psihoterapijom dece i mladih: prevencijom, dijagnostikom i tretmanom svih razvojnih i psihijatrijskih poremećaja, emocionalnih i bihevioralnih problema,  smetnji u psihosocijalnom funkcionisanju, podsticajem razvoja ličnosti  i unapredjenjem mentalnog zdravlja.

Psihoterapeut Geštalt orijentacije. U svom radu ima višegodišnje iskustvo individualnog, psihoterapijskog rada s ljudima, ali i
vođenja seminara i grupnog rada. Stručnjak za razvoj ljudskih i sistemskih potencijala, s
posebnim usmerenjem na geštalt psihoterapiju, komunikaciju, partnerske odnose i energetsku
psihologiju. Trener je biofidbek i neurofidbek metoda koje uključuju savremenu tehnologiju u
psihoterapijskom radu s ljudima.

User

Tatjana Cvetković

Psiholog; psihoterapeut; načelnik psihološko-pedagoškog kabineta

Psihoterapeut Geštalt orijentacije. U svom radu ima višegodišnje iskustvo individualnog, psihoterapijskog rada s ljudima, ali i
vođenja seminara i grupnog rada. Stručnjak za razvoj ljudskih i sistemskih potencijala, s
posebnim usmerenjem na geštalt psihoterapiju, komunikaciju, partnerske odnose i energetsku
psihologiju. Trener je biofidbek i neurofidbek metoda koje uključuju savremenu tehnologiju u
psihoterapijskom radu s ljudima.

Porodični psihoterapeut u edukaciji. U svom radu koristi i psihodinamski pristup. Bavi se individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom i savetovanjem, procenom ličnosti i psihodijagnostikom dece, mladih i odraslih.

User

Jelena Krstić

Psiholog; psihoterapeut u edukaciji; šef psihološkog sektora

Porodični psihoterapeut u edukaciji. U svom radu koristi i psihodinamski pristup. Bavi se individualnom, partnerskom i porodičnom terapijom i savetovanjem, procenom ličnosti i psihodijagnostikom dece, mladih i odraslih.

Diplomirani psiholog, magistar maloletničke delikvencije i RE-KBT terapeut.
Završila je racionalno-emotivnu i kognitivno-bihejvioralnu edukaciju (RE-KBT) na institutu Albert Ellis u
Beogradu.
Specijalizovala se za rad sa ljudima koji imaju problema zavisnosti od droge, alkohola, kockanja
interneta i igrica, kao i za rad sa mladim ljudima koji imaju asocijalne probleme u ponašanju i probleme
sa besom i agresivnošću. Rešava probleme povezane sa anksioznošću, paničnim
poremećajima, fobijama, depresijom, opsesivno kompulsivnim poremećajem, partnerske probleme i
slično.

User

Mr Elena Jovančić

Psiholog; psihoterapeut; šef sektora za projekte

Diplomirani psiholog, magistar maloletničke delikvencije i RE-KBT terapeut.
Završila je racionalno-emotivnu i kognitivno-bihejvioralnu edukaciju (RE-KBT) na institutu Albert Ellis u
Beogradu.
Specijalizovala se za rad sa ljudima koji imaju problema zavisnosti od droge, alkohola, kockanja
interneta i igrica, kao i za rad sa mladim ljudima koji imaju asocijalne probleme u ponašanju i probleme
sa besom i agresivnošću. Rešava probleme povezane sa anksioznošću, paničnim
poremećajima, fobijama, depresijom, opsesivno kompulsivnim poremećajem, partnerske probleme i
slično.

Savetnik u oblasti prevencije i tretmana poremećaja ponašanja dece i mladih. Realizuje tretmane bihejvioralnih (agresivno, destruktivno, problematično-konfliktno, neprilagođeno, socio-emocionalno ponašanje u školi, porodici, vršnjačkoj grupi) i razvojnih problema (veština komunikacije, razvoj i unapređenje motivacije za napredovanjem i savladavanje različitih životnih poteškoća, podsticanje socijalizacije, pozitivnog identiteta mladih i prevazilaženje adolescentne krize).

User

Mr Sanja Trajkov

Specijalni pedagog-defektolog; šef pedagoško-defektološkog sektora

Savetnik u oblasti prevencije i tretmana poremećaja ponašanja dece i mladih. Realizuje tretmane bihejvioralnih (agresivno, destruktivno, problematično-konfliktno, neprilagođeno, socio-emocionalno ponašanje u školi, porodici, vršnjačkoj grupi) i razvojnih problema (veština komunikacije, razvoj i unapređenje motivacije za napredovanjem i savladavanje različitih životnih poteškoća, podsticanje socijalizacije, pozitivnog identiteta mladih i prevazilaženje adolescentne krize).

Doktor medicine, specijalista psihijatrije, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut.

User

Dr Vladica Sibinović

Psihijatar; psihoterapeut

Doktor medicine, specijalista psihijatrije, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut.

Specijalista psihijatar sa iskustvom u analitički orijentisanoj psihoterapiji, edukovan za individualnu i grupnu psihoanalitičku psihoterapiju.

User

Dr Goran Selimović

Psihijatar; psihoterapeut

Specijalista psihijatar sa iskustvom u analitički orijentisanoj psihoterapiji, edukovan za individualnu i grupnu psihoanalitičku psihoterapiju.

Uže polje rada: depresivna i anksiozna stanja, reakcije na stres i problemi prilagođavanja u izazovnim periodima (borba sa sterilitetom, emocionalni problemi, gubitak voljenih osoba).

User

Mr sc. dr Ivana Kostić-Petrović

Psihijatar, psihoanalitički psihoterapijski savetnik

Uže polje rada: depresivna i anksiozna stanja, reakcije na stres i problemi prilagođavanja u izazovnim periodima (borba sa sterilitetom, emocionalni problemi, gubitak voljenih osoba).

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i mladima: poremećaj ishrane, anksiozni poremećaji, poremećaj ponašanja kao i razvojni problemi kod dece, disharmonični razvoj i smetnje adaptacije.

Završila psihodinamsku i kognitivno-bihejvioralnu psihoterapiju. Učesnik mnogobrojnih kongresa u zemlji i inostranstvu.

User

Prim. dr Dragana Krasić

Neuropsihijatar; psihoterapeut

Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i mladima: poremećaj ishrane, anksiozni poremećaji, poremećaj ponašanja kao i razvojni problemi kod dece, disharmonični razvoj i smetnje adaptacije.

Završila psihodinamsku i kognitivno-bihejvioralnu psihoterapiju. Učesnik mnogobrojnih kongresa u zemlji i inostranstvu.

Rad na Klinici za psihijatriju od 1995. godine na Odeljenju za poremećaj raspoloženja i anksiozne poremećaje. Od 2010.godine obavlja poslove Šefa odseka za nepsihotične poremećaje, a od 2019. godine poslove Šefa kabineta za psihodijagnostiku Odeljenja za prijem pacijenata, specijalističko-konsultativnu delatnost i dijagnostiku. Završila edukaciju iz porodične psihoterapije.

User

Dr Gordana Stojiljković

Psihijatar; psihoterapeut

Rad na Klinici za psihijatriju od 1995. godine na Odeljenju za poremećaj raspoloženja i anksiozne poremećaje. Od 2010.godine obavlja poslove Šefa odseka za nepsihotične poremećaje, a od 2019. godine poslove Šefa kabineta za psihodijagnostiku Odeljenja za prijem pacijenata, specijalističko-konsultativnu delatnost i dijagnostiku. Završila edukaciju iz porodične psihoterapije.

Zaposlena na Klinici za psihijatriju UKC Niš. Ima dvadesetak godina radnog iskustva kao član psihijatrijskog tima u lečenju anksiozno-depresivnih, psihotičnih i psihoorganskih poremećaja. Završila edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije.

User

Dr Irena Golubović

Psihijatar; psihoterapeut

Zaposlena na Klinici za psihijatriju UKC Niš. Ima dvadesetak godina radnog iskustva kao član psihijatrijskog tima u lečenju anksiozno-depresivnih, psihotičnih i psihoorganskih poremećaja. Završila edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije.

Višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima obolelim od alkoholizma i drugih bolesti zavisnosti, depresivnih i anksioznih stanja. Rad sa pacijentima u stresnim životnim situacijama.

User

Dr Ivana Stojkov

Psihijatar; specijalista za bolesti zavisnosti

Višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima obolelim od alkoholizma i drugih bolesti zavisnosti, depresivnih i anksioznih stanja. Rad sa pacijentima u stresnim životnim situacijama.

Nakon završene specijalizacije iz psihijatrije na Vojnomedicinskoj akademiji i dvogodišnje edukacije iz psihoanalitičke psihoterapije, ima već dvadeset godina iskustva u različitim oblastima rada. Akcenat postavlja na rad sa anksiozno-depresivnim poremećajima, depresivnim stanjima i psihotičnim poremećajima. Takođe, iza sebe ima dugogodišnji staž u oblasti gerontopsihijatrije.

User

Dr Ekatarina Vasev

Psihijatar

Nakon završene specijalizacije iz psihijatrije na Vojnomedicinskoj akademiji i dvogodišnje edukacije iz psihoanalitičke psihoterapije, ima već dvadeset godina iskustva u različitim oblastima rada. Akcenat postavlja na rad sa anksiozno-depresivnim poremećajima, depresivnim stanjima i psihotičnim poremećajima. Takođe, iza sebe ima dugogodišnji staž u oblasti gerontopsihijatrije.

Magistar medicinskih nauka, specijalista neuropsihijatrije, specijalista sudske psihijatrije. Radni staž 37 godina. Bavi se dijagnostikom i terapijom duševnih bolesti, veštačenjima iz sudske psihijatrije, površinskom psihoterapijom.

 

 

User

Dr Jelena Mladenović

Neuropsihijatar, spec.sudske psihijatrije

Magistar medicinskih nauka, specijalista neuropsihijatrije, specijalista sudske psihijatrije. Radni staž 37 godina. Bavi se dijagnostikom i terapijom duševnih bolesti, veštačenjima iz sudske psihijatrije, površinskom psihoterapijom.

 

 

Završila edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije kao i terapiju iz oblasti seksualnih disfunkcija. Završila subspecijalizaciju iz sudske psihijatrije, 20 godina radi i kao sudski veštak. U svom radu primenjuje i suportivni psihoterapijski tretman.

User

Dr Dragana Aranđelović

Neuropsihijatar; psihoterapeut

Završila edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije kao i terapiju iz oblasti seksualnih disfunkcija. Završila subspecijalizaciju iz sudske psihijatrije, 20 godina radi i kao sudski veštak. U svom radu primenjuje i suportivni psihoterapijski tretman.

User

Dr Jadranka Vukićević

Dečji i adolescentni neuropsihijatar

Specijalista psihijatar, na završnoj godini doktorskih studija iz psihijatrije. Završila internacionalnu specijalističku školu ECPD za prevenciju, terapiju i rehabilitaciju bolesti zavisnosti, Treatment training UNODC

User

Dr Milica Ranković

Specijalista psihijatar

Specijalista psihijatar, na završnoj godini doktorskih studija iz psihijatrije. Završila internacionalnu specijalističku školu ECPD za prevenciju, terapiju i rehabilitaciju bolesti zavisnosti, Treatment training UNODC

Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu. Pored doktorata iz oblasti porodične pedagogije stekla je sertifikat iz sistemske porodične psihoterapije i radi kao porodični psihoterapeut

User

Marina Matejević

Pedagog; psihoterapeut

Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu. Pored doktorata iz oblasti porodične pedagogije stekla je sertifikat iz sistemske porodične psihoterapije i radi kao porodični psihoterapeut

User

Jelena Spasić

Psiholog, psihoterapeut

User

Dr Dina Nikolić

Lekar na specijalizaciji iz psihijatrije

User

Dr Đurđica Marinković

Lekar na specijalizaciji iz psihijatrije

User

Bojana Branković

Psiholog pripravnik

User

Tijana Tijanić

Psiholog pripravnik

Neurološka i afaziološka rehabilitacija govora. Logopedski tretman govorno-jezičkih poremećaja različite etiologije kod dece i odraslih.

User

Milena Baničević

Defektolog-logoped

Neurološka i afaziološka rehabilitacija govora. Logopedski tretman govorno-jezičkih poremećaja različite etiologije kod dece i odraslih.

Nakon završenih studija na Filozofskom fakultetu u Nišu, nastavlja edukaciju na ICTA-internacionalni institut ta transakcionu analizu. Veruje da svako ima kapacitete da misli i snosi odgovornost za svoje odluke i postupke. Teži ka tome da se rad zasniva na poverenju, otvorenoj komunikaciji i obostranoj odgovornosti. Radom na sebi i donošenjem novih funkcionalnih odluka menjamo svet oko sebe. Dosadašnje višegodišnje iskustvo u savetodavnom radu sa odraslim osobama.

User

Mina Petrović

Psiholog

Nakon završenih studija na Filozofskom fakultetu u Nišu, nastavlja edukaciju na ICTA-internacionalni institut ta transakcionu analizu. Veruje da svako ima kapacitete da misli i snosi odgovornost za svoje odluke i postupke. Teži ka tome da se rad zasniva na poverenju, otvorenoj komunikaciji i obostranoj odgovornosti. Radom na sebi i donošenjem novih funkcionalnih odluka menjamo svet oko sebe. Dosadašnje višegodišnje iskustvo u savetodavnom radu sa odraslim osobama.

User

Dr Marija Gaćinović

Nutricionista

Neurologija

Specijalizaciju završio 2004. godine, a edukaciju iz kliničke elektromiografije 2010. godine na VMA.

User

Dr Sibin Vladejić

Neurolog

Specijalizaciju završio 2004. godine, a edukaciju iz kliničke elektromiografije 2010. godine na VMA.

User

Dr Anđelka Ilić

Neurolog

Aleksandar Stojanov rođen 1986. godine u Nišu. Od septembra 2013. godine, stalno zaposlen na Klinici za neurologiju, UKC Niš. Specijalistički ispit iz neurologije položio je jula 2019. godine. Od novembra 2020. na užoj je specijalizaciji iz medicine bola na Medicinskom
Fakultetu u Novom Sadu.

Autor je i koautor više naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima posvećenim medicinskim naukama. Član je Srpskog lekarskog društva i Društva mladih neurologa Srbije. Bliže je zainteresovan za  dijagnositiku i lečenje hroničnih bolnih sindroma neuropatske prirode, neuromišićnih bolesti i poremećaja ravnoteže.

User

Dr Aleksandar Stojanov

Neurolog

Aleksandar Stojanov rođen 1986. godine u Nišu. Od septembra 2013. godine, stalno zaposlen na Klinici za neurologiju, UKC Niš. Specijalistički ispit iz neurologije položio je jula 2019. godine. Od novembra 2020. na užoj je specijalizaciji iz medicine bola na Medicinskom
Fakultetu u Novom Sadu.

Autor je i koautor više naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima posvećenim medicinskim naukama. Član je Srpskog lekarskog društva i Društva mladih neurologa Srbije. Bliže je zainteresovan za  dijagnositiku i lečenje hroničnih bolnih sindroma neuropatske prirode, neuromišićnih bolesti i poremećaja ravnoteže.

Specijalizaciju završio 2006. godine u Beogradu, a edukaciju iz elektroencefalografije 2008. godine kod profesora Žarka Martinovića u Beogradu. Višegodišnje iskustvo u lečenju epilepsija, glavobolje, multiple skleroze i drugih neuroloških oboljenja kao i u praćenju razvoja dece.

User

Dr Ivan Ilić

Dečji neurolog

Specijalizaciju završio 2006. godine u Beogradu, a edukaciju iz elektroencefalografije 2008. godine kod profesora Žarka Martinovića u Beogradu. Višegodišnje iskustvo u lečenju epilepsija, glavobolje, multiple skleroze i drugih neuroloških oboljenja kao i u praćenju razvoja dece.

User

Dr Žanina Tintor Mitrov

Neurolog

Usluge u oblasti dečje neurologije:

  • Procena razvoja centralnog i perifernog nervnog sistema kod dece od novorođenačkog do adolescentnog uzrasta,
  • Procena razvoja i praćenje neurorizične dece (prevremeno rođena, porođajna težina, niski Apgar scor, medicinske komplikacije posle porođaja),
  • Elektroencefalografija,
  • Dijagnostika, lečenje i praćenje dece sa neurološkim poremećajima:

-Neurorazvojni poremećaji

-Epilepsija i neepileptični paroksizmalni poremećaji

-Glavobolje

-Neuromišićne bolesti

-Demijelizacione bolesti

-Pervazivni poremećaji

-Poremećaj ponašanja i pažnje

-Poremećaj u razvoju govora

-Dečja cerebralna paraliza

-Poremećaji spavanja

-Poremećaji kretanja

-Hromozomski i genetski neurološki poremećaji

-Razvojne anomalije mozga i kičmene moždine

-Traume nervnog sistema.

User

Prim. dr Gordana Jovanović

Dečji neuropsihijatar, neurolog

Usluge u oblasti dečje neurologije:

  • Procena razvoja centralnog i perifernog nervnog sistema kod dece od novorođenačkog do adolescentnog uzrasta,
  • Procena razvoja i praćenje neurorizične dece (prevremeno rođena, porođajna težina, niski Apgar scor, medicinske komplikacije posle porođaja),
  • Elektroencefalografija,
  • Dijagnostika, lečenje i praćenje dece sa neurološkim poremećajima:

-Neurorazvojni poremećaji

-Epilepsija i neepileptični paroksizmalni poremećaji

-Glavobolje

-Neuromišićne bolesti

-Demijelizacione bolesti

-Pervazivni poremećaji

-Poremećaj ponašanja i pažnje

-Poremećaj u razvoju govora

-Dečja cerebralna paraliza

-Poremećaji spavanja

-Poremećaji kretanja

-Hromozomski i genetski neurološki poremećaji

-Razvojne anomalije mozga i kičmene moždine

-Traume nervnog sistema.

Pedijatrija

Sa višegodišnjim iskustvom i visokim profesionalizmom bavi se zdravstvenim problemima dece uzrasta od rođenja do navršene 18. godine života, kako na planu prevencije, tako i dijagnostike i terapije sa multidisciplinarnim pristupom.

User

Mr sc.med.dr Snežana Jovanović

Specijalista pedijatar-endokrinolog

Sa višegodišnjim iskustvom i visokim profesionalizmom bavi se zdravstvenim problemima dece uzrasta od rođenja do navršene 18. godine života, kako na planu prevencije, tako i dijagnostike i terapije sa multidisciplinarnim pristupom.

Dvadeset godina iskustva u radu sa decom. Pregled bolesne dece i rad u savetovalištu, praćenje rasta i razvoja deteta od rođenja do punoletstva.

User

Dr Jadranka Bonić

Pedijatar

Dvadeset godina iskustva u radu sa decom. Pregled bolesne dece i rad u savetovalištu, praćenje rasta i razvoja deteta od rođenja do punoletstva.

User

Dr Tatjana Trajković

Pedijatar

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu 1999. god. Specijalizaciju iz pedijatrije završila u Nišu, 2006. godine. Subspecijalistički ispit iz neonatologije položila 2017. godine u Beogradu. Zaposlena u UKC Niš od 1999. godine, najpre na Klinici  za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenje neonatologije, a od 2006. godine na Odeljenju intenzivne nege sa prematurologijom Klinike za dečje interne bolesti.

User

Dr Žaklina Milošević

Neonatalog

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu 1999. god. Specijalizaciju iz pedijatrije završila u Nišu, 2006. godine. Subspecijalistički ispit iz neonatologije položila 2017. godine u Beogradu. Zaposlena u UKC Niš od 1999. godine, najpre na Klinici  za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenje neonatologije, a od 2006. godine na Odeljenju intenzivne nege sa prematurologijom Klinike za dečje interne bolesti.

Glavna medicinska sestra

Strukovna medicinska sestra sa višegodišnjim iskustvom. Odlikuje je profesionalnost, izuzetne komunikacijske veštine i organizacione sposobnosti.

User

Anđela Jovanović

Glavna medicinska sestra

Strukovna medicinska sestra sa višegodišnjim iskustvom. Odlikuje je profesionalnost, izuzetne komunikacijske veštine i organizacione sposobnosti.

Medicinske sestre

User

Iva Krstić

Pedijatrijska sestra

User

Anđela Zlatanović

Medicinska sestra

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo