Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija

Kognitivna psihoterapija je terapijski sistem koji se zasniva na teoriji o psihičkim poremećajima koju je formulisao Aron Bek. Cilj lečenja je da pacijenti nauče da podnose simptome, da im ne obraćaju pažnju i/ili da rešavaju probleme ispravljanjem grešaka i zabluda u procesima tumačenja, procenjivanja, razumevanja, zaključivanja i donošenja odluka, kao i menjanjem određenih pretpostavki koje pacijenti imaju o sebi, drugima, svojoj okolini, prošlosti ili budućnosti i za koje se veruje da doprinose pojavi i održavanju psihičkih poremećaja. Da bi postigli ovaj cilj, pacijenti sarađuju sa terapeutom u terapiji koja je direktivna, strukturisana i vremenski ograničena i oslanja se na terapijske tehnike koje su doživele empirijsku proveru. Kognitivna terapija je fokusirana na precizno definisane probleme i kao i bihejvioralna terapija, pridaje veliki značaj rigoroznom merenju sopstvene efikasnosti.

 

 

Tokom poslednjih godina sve je više terapeuta koji svoju orijentaciju opisuju kao kognitivno-bihejvioralnu, bez obzira da li u svom radu više koriste kognitivni ili bihejvioralni model psihopatologije, odnosno kognitivne ili bihejvioralne tehnike.

 

Bihejvioralna terapija bi se mogla bliže odrediti kao niz tehnika i postupaka koje se zasnivaju na pretpostavci da je psihički poremećaj posledica pogrešno naučenog ponašanja, zbog čega je glavni cilj lečenja da takvo ponašanje iščezne. Jednostavnije rečeno, bihejvioralna terapija se bavi menjanjem ponašanja u cilju boljeg zdravlja. Bihejvioralna terapija se zasniva na bihejvioralnom modelu psihopatologije koji određuje da se može lečiti samo ono što je moguće meriti ili objektivno pokazati, istovremeno odbacujući nagađanja i pretpostavke koje se ne mogu dokazati. Bihejvioralna terapija ima jaku naučnu podlogu u eksperimentalnoj psihologiji, što joj omogućava da planira lečenje, kao i da predviđa i meri njegov ishod, bez isključivog oslanjanja na kliničko iskustvo i utisak.

 

Često se smatra da je bihejvioralna terapija samo teorija učenja koja je primenjena u praksi, čime je ovakvo određenje bihejvioralne terapije pojednostavljeno i suviše je široko, jer obuhvata i druge psihoterapijske pravce, na primer kognitivnu terapiju.

 

Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija je uspešna u lečenju depresije, anksioznih poremećaja, socijalne anksioznosti, generalizovane anksioznosti, specifičnih fobija, hipohondrije, opsesivno-kompulsivnog poremećaja, postrumatskog stresnog poremećaja, ljubomore, nekontrolisanog besa, poremećaja ponašanja kod dece i adolescenata, problemi u partnerskim odnosima, bolesti zavisnosti.

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo