Geštalt psihoterapija

Geštalt terapija je pravac u psihoterapiji čiji je osnivač Fric Perls. Geštalt terapija je vrsta eklektičkog pravca koji kombinuje, pored psihoanalize, Levinovu teoriju polja, Rajhijansku telesnu terapiju, psihodramu Morena, egzistencijalizam, igranje uloga, grupnu dinamiku, istočnjačku filozofiju, semantiku i dr.

 

 

Osnovna postavka Geštalt terapije je da je čovek potpuno odgovoran za svoje izbore i sam određuje svoju egzistenciju. Organizam se tretira kao jedinstvena i nedeljiva celina (nemačka reč geštalt znači celina, jedinstvo koje se ne može deliti). Svaki faktor koji utiče na ponašanje, po geštaltu, prisutan je ovde i sada, negde u polju „organizam- okolina“. Cilj geštalt terapije je povećanje ljudskih potencijala kroz proces integracije. Kroz Geštalt terapiju pacijent sprovodi što više svoju terapiju, a terapeut je samo posmatrač, komentator ili povremeni vodič kroz proces izlečenja. Putem Geštalt terapije, osoba napušta težnju za kontrolom i dozvoljava da situacija upravlja njenim akcijama. Terapeut pomaže da osoba sebe prihvati onakvu kakva jeste i da sebe može da promeni jedino ako nauči da bude potpuno svesna onoga što doživljava (to podrazumeva potpuni psihički, telesni i emotivni doživljaj i uključuje sva čula).

 

Znači da je geštalt terapeut aktivan da bi pacijent naučio da koristi sve svoje senzomotorne sposobnosti (Perls kaže: „čovek mora da izgubi razum da bi došao do čula. Potebno je gledati umesto buljiti, slušati umesto čuti“.) Jedina mogućnost promene ponašanja nalazi se u svesti o onome što radimo koristeći senzorne, motorne i intelektualne sposobnosti. Terapija se počinje od očiglednog, onog što se sada dešava.

 

Geštalt terapija je veoma moćna psihoterapija koje svojim svestranim i, pre svega, humanim pristupom čoveku, uspeva da pomogne u izlečenju mnogih psihičkih problema.

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo