Dečja i adolescentna psihijatrija

Dečja i adolescentna psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi očuvanjem i unapređenjem mentalnog zdravlja dece i mladih, podsticajem razvoja, dijagnostikovanjem i lečenjem razvojnih poremećaja i psihičkih poremećaja u detinjstvu i mladosti.

 

 

Dijagnostika


Dečji i adolescentni psihijatar će u procesu psihijatrijske o pservacije, ispitivanja i dijagnostikovanja deteta/adolescenta utvrditi:


Da li je ukupni nivo psihomotornog razvoja deteta/adolescenta adekvatan za uzrast i da li pojedine funkcije odstupaju od razvojnih  miljokaza (kognitivne-intelektualne funkcije, govor, komunikacija, motorni razvoj, emocionalni razvoj, socijalno i adaptaciono funkcionisanje)?


Da li je dete/adolescent emocionalno stabilno, zadovoljno, ima li strahove, anksioznost, depresivno  raspoloženje, znake traume, probleme sa samopouzdanjem, kako savladava stres i kontroliše ljutnju i bes?


Da li je način na koji dete/adolescent zapaža, misli, rezonuje, govori -uzrasno adekvatan, logičan i realističan, te kakva je priroda odstupanja u ovim funkcijama?


Da li je ponašanje deteta/ adolescenta uzrasno i situaciono prikladno, svrsishodno, konstruktivno?


Da li je adolescent/dete socijalno adaptirano? Ima li problema u komunikaciji i odnosima sa vršnjacima, prijateljima, vaspitačima, nastavnicima, trenerima, ukućanima, rođacima?


Da li ima problema sa fiziološkim funkcijama: spavanje, ishrana, kontrola sfinktera, vegetativne reakcije, seksualnost i seksualno ponašanje?


Da li aktivno učestvuje i uživa u odlasku u vrtić/školu/fakultet i ima li poteškoća u sticanju novih veština i znanja?


Da li se dete rado igra i da li je igra kreativna i funkcionalna (samostalno i sa drugima)?


Da li ispoljava specifične znake odstupanja u psihomotornom razvoju i psihičkom funkcionisanju (stereotipije i druge poremećaje pokreta, govora, ponašanja; tikove; mucanje; noćno mokrenje; nesanicu, mesečarenje; kompulzije; zacenjivanje; temper tantrum, samopovređivanje)?


Da li kod deteta /adolescenta postoje znaci definisanih psihijatrijskih entiteta:

 

 

Dopunska dijagnostika i planiranje lečenja


Kada lekar utvrdi postojanje problema/poremećaja/bolesti, potrebno je dalje sagledati porodičnu atmosferu, odnose, uslove života, kako problem deteta utiče na porodicu i kako porodica utiče na problem. Potrebno je takođe sagledati i funkcionisanje deteta u širem socijalnom okruženju. Potrebno je uz aktivno učešće roditelja-staratelja utvrdti faktore nastanka i razvoja problema tj: dugotrajne urođene i stečene uzročne faktore, zatim kratkoročne faktore koji pokreću problem- okidači, faktore održavanja i opstanka problema i ostale zdravstvene i druge faktore koji utiču na problem.


Nekad je potrebno primeniti dopunsku dijagnostiku (razni psihološki testovi, skale procene, laboratorijske i ostale zdravstvene analize da bi se preciznije odredila vrsta/tip poremećaja, kvantifikovao stepen težine poremećaja i isplanirao najbolji terapijski tretman.


Terapija


Dečji i adolescentni psihijatar uspostavlja dobru saradnju-terapijski savez kako sa detetom, tako i sa roditeljima ili drugim osobama koje brinu o detetu, jer je to osnovni preduslov efikasnog i uspešnog lečenja. U dečjoj psihijatriji primenjuje se individualni i holistički  pristup u lečenju deteta/mlade osobe i različiti terapijski modaliteti:

 

 

Kao i u drugim granama medicine pravovremena stručna i adekvatna pomoć i lečenje mentalnih poremećaja u detinjstvu i mladosti omogućava najbolje rezultate u prevazilaženju problema,
uklanjanju emocionalne trpnje i patnje deteta, uspostavljanju normalnog funkcionisanja, kontroli bolesti i podsticanju pravilnog razvoja.

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo