Poliklinika Anima Plus

Raspremanje stvari – način za smanjenje anksioznosti ili opsesija

Više od 40% našeg ponašanje tokom dana je potpuno automatizovano i radimo ga na isti način iz dana u dan. Pravimo iste pokrete, imamo iste misli i osećanja, reagujemo na isti način. Sva ova ponašanja su u stvari naše navike. Navike su neka vrsta puteva koje smo stvorili u nama i koja određuju na koji […]

Da li nam kućni ljubimac može biti kompenzacija za osećaj usamljenosti

Zbog ljubavi smo spremni da pomaknemo planine, skinemo zvezde s neba ili odemo na kraj sveta. Ljubav je moguća samo između dvoje ljudi koji su dosegli određeni stupanj zrelosti. Bez obzira na to kakva su nam životna iskustva, svi smo doživeli stanje bezuslovne ljubavi u utrobi majke, pa otuda stalna čežnja da ponovo iskusimo tu […]

Ljudi sa lošim socijalnim veštinama

Osobe sa lošim društvenim veštinama mogu pokazivati različite karakteristike ili obrasce ponašanja koji im otežavaju efikasnu navigaciju kroz društvene interakcije. Evo nekih uobičajenih karakteristika ili obrazaca koji se često povezuju sa lošim društvenim veštinama: 1. Teškoće u pokretanju ili održavanju razgovora: Osobe sa lošim društvenim veštinama mogu imati problema da započnu razgovore ili ih održe, […]

Negativna moć pozitivnog razmišljanja

U poslednje vreme svedoci smo sveprisutnijeg trenda ekspanzije, plasiranja i popularizacije pozitivnog načina razmišljanja i prenaglašavanja potencijalne moći i vrednosti pozitivnih misli. Mediji, društvene mreže i knjige u velikoj meri ističu snagu pozitivnog promišljanja.

Zašto je važno da poštujemo tuđe granice?

U poslednje vreme dosta se piše i govori o značaju postavljanja ličnih granica i benefita umeti reći “Ne”. Psihološka litertura obiluje korisnim savetima na koji način se izboriti za sebe, uvažiti svoje potrebe i postići veće poštovanje drugih zauzimanjem za sebe kreiranjem i obznanjivanjem jasnih i čvrstih granica.

Roditeljstvo i seksualnost – kad nas dete iznenadi

Sa roditeljstvom, menja se i seksualni život. Jedan od aspekata promene jeste što sada postoji rizik da roditelji imaju i neželjene posmatrače, nepozvane svedoke. Kada dete, svoje roditelje zatekne na delu, to jest prilikom seksualnog čina, njegova reakcija će uglavnom zavisiti od uzrasta, a roditeljska od toga kako će mu ovaj aspekt svog života predstaviti.

Da li znate razliku između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta?

Ako ste se ikada pitali, danas ćemo vam razjasniti razliku. Razlika između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta leži u njihovom obrazovanju, obuci i vrsti tretmana koje pružaju: Obučeni su da dijagnostikuju i leče mentalne poremećaje kroz terapiju razgovora i druge psihološke intervencije. Obučeni su za dijagnostiku i lečenje mentalnih poremećaja kroz kombinaciju terapije razgovora i ordiniranje […]

FOMO – Strah od propuštanja: Šta se dešava kada nisam online?

Termin savremenog doba, FOMO (Fear of missing out), predstavlja strah od propuštanja, odnosno intenzivan strah da drugi imaju ispunjavajuća, ugodna iskustva koja osoba nema jer je odsutna, pa ima želju da kontinuirano bude u toku sa onim što drugi rade. Pokazalo se da veća konzumacija društvenih mreža govori i o većem strahu od propuštanja, a ovaj strah povećan je i kod osoba kojima fali

Tri ekologije ili kako sačuvati čovečanstvo

Da bi čovek kao humano biće mogao da preživi neslućene izazove 21 stoleća,epohe pandemija, geopoltičkih raslojavanja, ideoloških, verskih i nacionalističkih neiživljenosti, ratova, informatičkih i tehnoloških bombardovanja, neophodne su tri ekologije.