Blog

05.08.2022
Autor: Admin Admin

Kako prepoznati narcisoidnog partnera?

Narcisoidnost je složena kombinacija osobina, obrazaca i ponašanja nečije ličnosti koja se odlikuje nerealističnim osećanjem grandioznosti i sopstvene veličine, izraženom potrebom za divljenjem okoline i traženjem spoljašnje potvrde vlastite vrednosti kao i nedostatkom empatije. Takođe u ponašanju narciosidnih ličnosti može biti zastupljena manipulacija, laganje, ljubomora, iskoriš

02.08.2022
Autor: Admin Admin

Sagorevanje na poslu; burnout

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji reč je o sindromu koji nastaje kao posledica prolongiranja ekspanzije stresa na radnom mestu, a manifestuje se iscrpljenošću, menatlnom distancom od posla i profesionalne uspešnosti. Ono što dodatno ističe značaj ovog fenomena jesu posledice koje ostavlja na zaposlene, radne organizacije, zdravstveni sektor i zemlju.

09.07.2022
Autor: Admin Admin

Terapija kao proba kostima za život; porodica u krizi

Psihoterapija nije zamena za život nego proba kostima za život. Drugim rečima, iako psihoterapija zahteva blizak odnos, taj odnos nije cilj već je sredstvo kojim se dolazi do cilja. Rad u školi na mestu školskog psihologa sa jedne strane i porodičnog psiherapeuta sa druge strane, doneo mi je dosta iskustva u mom radu sa porodicama i mladim ljudima (adolescentima). Ono što svakodnevno sluš

22.05.2022
Autor: Admin Admin

Šizofrenija; simptomi, rano otkrivanje, prevencija i lečenje

Šizofrenija je ozbiljan i kompleksan mentalni poremećaj hroničnog toka koji značajno narušava kvalitet života obolele osobe. Pripada grupi psihotičnih psihičkih poremećaja i zahvata celokupnu ličnost, utičući na to kako osoba razmišlja, deluje, izražava emocije, percipira stvarnost i odnosi se prema sebi i drugima. Ime šizofrenija potiče od grčkih reči shizis što znači rascep i

18.05.2022
Autor: Admin Admin

Prezaštićujuće roditeljstvo; uzroci, odlike i uticaj na mentalno zdravlje dece

Kada intenzitet i nivo roditeljske brige što se bezbednosti dece tiče, bilo fizičke bilo psihološke, premašuje stvarni rizik i kada nivo zaštite koji roditelji pokazuju i pružaju nije usklađena sa stvarnošću i nije motivisana detetovom potrebom za usmeravanjem i zaštitom, možemo govoriti o prezaštitničkom stilu roditeljstva. Za ovaj stil roditeljstva u poslednje vreme odomaćio se i

Glavna kategorija

  • Subkategorija ime neko
  • Subkategorija ime neko
  • Subkategorija ime neko

Glavna kategorija

  • Subkategorija ime neko
  • Subkategorija ime neko

newsletter

Prijavite se za naš newsletter i prvi saznajte novosti

Kontaktirajte nas

Adresa: Bulevar Nemanjića 85a, Tržni centar zona 2, lokal br. 69, 18000 Niš, Srbija Telefon: +381 60 734 9000 +381 18 305 346 Email: animaplusnis@gmail.com Radno vreme: Pon-Pet 09:00 - 21:00 Subota 09:00 - 13:00 i po zakazanim terminima Nedelja: Ne radimo