Poliklinika Anima Plus

Samopovređivanje

U literaturi postoje mnoge, često oprečne informacije i rezultati istraživaja po pitanju šta je namerno samopovređivaje i po čemu se razlikuje od pokušaja suicida. Samopovređivanje je duboko ukorenjeno u čovekovoj tradiciji. Ovisno o subkulturi ima različite konotacije. Nekada, a i danas u mnogim afričkim plemenima neizostavan je deo rituala inicijacije gde je dokaz fizičke, ali […]

Raspremanje stvari – način za smanjenje anksioznosti ili opsesija

Više od 40% našeg ponašanje tokom dana je potpuno automatizovano i radimo ga na isti način iz dana u dan. Pravimo iste pokrete, imamo iste misli i osećanja, reagujemo na isti način. Sva ova ponašanja su u stvari naše navike. Navike su neka vrsta puteva koje smo stvorili u nama i koja određuju na koji […]

Mizoginija

Termin „mizoginija“ potiče od starogrčke reči „misogunia“ što znači mržnja i animozitet prema ženama. Mizoginija ima mnoga lica. Najčešće se manifestuje kroz plasiranje muških privilegija, patrijarhat, rodnu diskriminaciju, prezir, seksualno uznemiravanje, marginalizaciju, ugnjetavanje i omalovažavanje žena, nasilje nad ženama i devojčicama i seksualnu objektivizaciju. Žene se često doživljavaju od strane muškaraca kao objekti za seksualno […]

Da li nam kućni ljubimac može biti kompenzacija za osećaj usamljenosti

Zbog ljubavi smo spremni da pomaknemo planine, skinemo zvezde s neba ili odemo na kraj sveta. Ljubav je moguća samo između dvoje ljudi koji su dosegli određeni stupanj zrelosti. Bez obzira na to kakva su nam životna iskustva, svi smo doživeli stanje bezuslovne ljubavi u utrobi majke, pa otuda stalna čežnja da ponovo iskusimo tu […]

Ljudi sa lošim socijalnim veštinama

Osobe sa lošim društvenim veštinama mogu pokazivati različite karakteristike ili obrasce ponašanja koji im otežavaju efikasnu navigaciju kroz društvene interakcije. Evo nekih uobičajenih karakteristika ili obrazaca koji se često povezuju sa lošim društvenim veštinama: 1. Teškoće u pokretanju ili održavanju razgovora: Osobe sa lošim društvenim veštinama mogu imati problema da započnu razgovore ili ih održe, […]

Društvene mreže i deca – filteri, trendovi i njihov uticaj na dečiju sliku o sebi – samopouzdanje

Društvene mreže postale su neizostavan deo svakodnevnog života, posebno među mladima. One predstavljaju način komunikacije, druženja, sponu razvoja današnjice sa kojom deca veoma često imaju poteškoću da se izbore. Zapravo deca postaju konzumenti svega što se idilično predstavlja, uz jako malo opreznosti, često lakomisleno i bez rezerve. Prisustvo društvenih mreža donelo je mnoge koristi u […]